Lars Bolander

Född:1731
Död:1795-02-23 – Stockholms stad, Stockholms län

Målare


Band 05 (1925), sida 275.

Meriter

Bolander, Lars, f. 1731 i Småland, d 23 febr. 1795 i Stockholm. Djur-, blomster- och dekorationsmålare. Agré FrKA 1773; LFrKA 1780; erhöll samtidigt titel av K. hovmålare.

Gift 30 nov. 1769 med Beata Hellberg, f. 8 jan. 1747, d 13 jan. 1803, dotter till lektorn Axel Hellberg i Västerås och omgift med kyrkoherden Olof Eneroth i Gävle.

Biografi

Redan 1770 utförde B. väggmålningar i Ekolsunds slott, och sedan användes han ofta av Gustav III för dylika dekorativa arbeten. Då teatersalongen i Bollhuset år 1772 skulle ommålas, fick B. detta uppdrag. Över scenöppningen målade han tre stora blomsterkorgar, alla logerna och parterrerna sirade han »i differenta ornament och kulörer i entique (= antik) stil», som han själv skriver. B:s förnämsta verk i denna genre var dekorerandet av stora matsalen i Strömsholms slott, när detta inreddes för att mottaga Gustav III och hans gemål. Dessa målningar, elva pannåer och sex dörröverstycken, äro signerade L. B. 1774 och framställa familjescener i kinesisk stil, med frukter, fåglar och girlander inom målat och förgyllt rokokoramverk, delvis efter gravyrer av Jean Pillement. Även på herrgårdarna träffar man dylika arbeten av B., så på Ryningsberg en svit — år 1784 signerade — målade tapeter med klippblock och vattenfall i teatraliskt hållet perspektiv, en svan under ett träd osv. För sådana offentliga förlustelser som tornerspel och illuminationer togs B: s konst gärna i anspråk. För 1776 års stora tornerspel på Ekolsund målade han sålunda alla riddarnas sköldar och deviser efter anvisning av K. R. Berch, ett verk för stunden, varav minnet bevarats genom G. J. Ehrensvärds beskrivning. Vid festerna med anledning av Gustav IV Adolfs födelse år 1778 fick B. av Konstakademien i uppdrag att utföra dekorationen framför dess lokaler i Rosenadlerska huset vid Mynttorget. Han målade då en stor dekoration, framställande en pyramid med Minerva och Apollo, presenterande vetenskaperna och konsterna för den nyfödde kronprinsen; på en av två genier uppburen sköld syntes dennes namnchiffer, på bägge sidor om skölden voro transparanger, omgivna av allegoriska figurer, »rehausserade med guld på sidorna om pyramiden». För detta arbete fick han av akademien 40 rdr specie. Vidare tecknade och målade B. de kartonger, efter vilka Per Hilleström d. ä. utförde sina hautelisse-och savonnerivävnader för Stockholms slott. B: s dekorationsarbeten måste snarare betecknas som hantverksmässiga än konstnärliga. Mera till sin fördel är han i sina stafflitavlor, bland vilka ett efter naturen målat liggande varglo i Konstakademiens samling kan anses som den främsta. — B. tillhörde Johan Tobias Sergels, vänkrets. Han ägde Douglas'ska huset på Blasieholmen och var åtminstone en tid en förmögen man. Hans porträtt har i olja målats av Per Krafft d. ä. En lustig karikatyr av honom finnes av Sergels hand.

Författare

L. Looström.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Handl. i överintendentsämbetets och Konstakademiens arkiv; slottsbyggnadsdeputationens prot. och handl., slottsarkivet; bouppteckning i Stockholms rådhusarkiv. — G. J. Ehrensvärd, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III: s hof, 1 (1877); A. Hahr, En gustaviansk målare, Per Krafft dä. (1898); L. Looström, Kungl. akademiens för de fria konsterna samlingar af målning och skulptur (1915).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lars Bolander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17899, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. Looström.), hämtad 2021-01-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17899
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lars Bolander, urn:sbl:17899, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. Looström.), hämtad 2021-01-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se