Skatter

Sedan mitten av 1500-talet har vi en rik dokumentation av olika skatter som inbetalats till staten. Dessa användes framförallt till kungens underhåll och de krig som landet deltog i. Fogdar placerades ute i landet för att administrera och driva in skatterna.

Genom regeringsformen 1634 och landshövdingeinstruktionerna 1635 skapades den länsförvaltning (länsstyrelsen) som bestått i sina huvuddrag fram till modern tid. Landshövdingen skulle bl a se till att staten fick in sina skatter. Efter 1687 delades Länsstyrelsen i två delar – Landskansli och Landskontor. Landskontoret var ansvarigt för ärenden av ekonomisk karaktär och här hamnade skattefrågorna.

Skattelängderna berättar folkets historia. De ger insikt i våra förfäders jordinnehav, hushåll, ekonomi, hälsa, tillgångar och vanor, till och med alkohol- och tobaksbruk.

Kronologisk uppställning:

Skattelistor, jordeböcker, mantalslängder mm i Länsstyrelsernas landskontors arkiv

Länsstyrelserna upprättades 1635. 1687 delades Länsstyrelserna i två delar; landskansli och landskontor, landskontoret ansvarade för ekonomi och skatt. Materialet från landskontoren består huvudsakligen av olika skattelängder och jordeböcker men här finns också te.x. militära rullor. Detta material finns skannat i sökdatabasen Landskontor och landskansli. Materialet under landskontoren är inte sorterat utan ligger fortlöpande utan mellanrubriker. För att hitta dem måste du skrolla dig igenom materialet under varje Länsstyrelses landskontor.

Landskontor och landskansli