Släktforskning

Barnhus
Kyrkobokföring
 • Kyrkoarkiv
 • Kyrkoarkiven, register Ordnade efter län och församling.
 • Församlingsutdrag 1860–1940 Församlingsutdragen är avskrifter av husförhörslängder eller senare församlingsböcker och ger uppgifter om varje enskilt hushåll, dess uppbyggnad och samtliga individer, deras yrken och uppgifter om födelseår, födelseorter, civilstånd och mycket mer.
 • Födelseregister Sökdatabas för Jämtlands och Västernorrlands län. Du får veta barnets alla dopnamn och födelsedatum, föräldrars namn och yrke, by i födelseförsamlingen, moderns födelseår/ålder och ur vilket arkiv uppgifterna är hämtade.
 • Dödregister Sökdatabas för Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Du får veta den avlidnes namn, ålder, hemort, anhörig, ur vilket arkiv originaluppgifterna är hämtade, tidpunkt för dödsfallet och begravningen samt dödsorsaken.
 • Vigselregister Sökdatabas för Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Du får veta brudparets namn, vigselförsamling och hemförsamling samt tidpunkten för vigseln.
 • S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg
 • Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS) Registrerade kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland för perioden 1650–1900. Ej komplett.
 • Sockenkataloger Register över var man hittar en specifik by eller gård. Uppgifterna är även användbara för digitaliserat material, eftersom man t.ex. i husförhörslängderna får sidhänvisning till där by eller gård förekommer.
 • Domkapitel, personregister
 • Katekisationslängder Domkapitlet i Linköping.
 • Katekismilängder. Visitationshandlingar Domkapitlet i Lund.
Folkräkningar
Statistiska centralbyrån
Mantalsskrivning
Skattelängder

Skattelängderna berättar folkets historia. De ger insikt i våra förfäders jordinnehav, militärtjänst, hushåll, ekonomi, hälsa, tillgångar och vanor, till och med alkohol- och tobaksbruk. Du hittar dem under ämnesområdet Skatter.

Skilsmässor
Privata samlingar
Se även ämnesområdet Bouppteckningar

Arkivpodden

Livsöden i 1700-talets dödböcker
Avsnitt 18 i dokumenten berättar – en poddserie från Riksarkivet.