bild
Arkiv

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/RA/730164
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/QvJYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
40 Hyllmeter  (ca)
492 Volymer  (exkl efterleverans)
Datering
19012000(Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareArkivbildaren/deponenten
VillkorsanmHela arkivet tillståndsbelagt. Ordförande eller adm.chef på Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna vänner beviljar tillstånd.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm, Serierna A1-A4, B2, F5 kvar hos Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner (2010-03-02).
Brevskrivarregister: Bilaga 2 Brev till Axel B. Svensson 1901-1964 (E 1 a vol 1-13) (pdf)
Brevskrivarregister: Bilaga 2 Brev till Sigurd Stark 1933 1975 (E 1 b vol 1-4) (pdf)
Brevskrivarregister: Bilaga 2 Brev till Per Hulthén 1912-1953 (E 1 c vol 1-3) (pdf)
Brevskrivarregister: Bilaga 2 Brev till expeditionen 1910-1929 (E 1 d vol 1-10) (pdf)
Brevskrivarregister: Bilaga 2 Brev till expeditionen 1930-1946 (E 1 d vol 11-20) (pdf)
Brevskrivarregister: Bilaga 2 Brev till expeditionen 1947-1975 (E 1 d vol 21-30) (pdf)
Brevskrivarregister: Bilaga 2 Brev till expeditionen 1920-1972 (E 1 d vol 32-33) (pdf)
Brevskrivarregister: Bilaga 2 Missionärsbrev 1909-1979 (E 1 e vol 1-45) (pdf)
Brevskrivarregister: Bilaga 2 Gunnar Nilssons korrespondens (E 1 g vol 1) (pdf)
Brevskrivarregister: Bilaga 2 Henning Lindmarks korrespondens 1967-1984 (E 1 m vol 1-2) (pdf)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge, Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Missionssällskapet bibeltrogna vänner (1911)
Alternativa namn: Bibeltrogna Vänner
Alternativa namn: BV
Kategori: Förening. Religiösa föreningar

Innehåll

Allmän anmärkningHeter numera Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna vänner.

Delar av arkivet har inte levererats till RA, serierna A1-A4, B2, F5 kvar hos Evangelisk Luthersk mission. Volym A2:1 b förvaras i Marieberg.

Följande volymer förvaras i Arninge, övriga volymer förvaras i Marieberg:
B1:3-9, B5c:3-4, E1a:14, E1e: 46-65, E1f:9, E1g: 2-4, E1n: 1-4, E3: 5-9, E4: 7-11, E6: 1-3, F1: 8-12, F2: 20-28, F3: 1-2, F4: 30, F6: 5, F7: 4-5, F8: 4, F9: 3-4, G4: 2-3, G5: 2-3, G9: 3, H1:1-4, Ö1:12-13.
Inledning (äldre form)Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner


Historik

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner (BV) bildades 1911, men har sina rötter i väckelserörelserna vid mitten av 1800-talet. En stor del av väckelsegrupperna samlades och samarbetade i den år 1856 grundade Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), som ca 50 år senare kom in i en teologisk kris, vilken i sin tur ledde till att Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner bildades.

Vid sekelskiftet satte liberala tankegångar sin prägel på den teologiska debatten. Bibelordets auktoritet ifrågasattes också i EFS-kretsar. En konservativ riktning med predikanten Axel B. Svensson i spetsen, som ansåg att Bibelns eget vittnesbörd var av avgörande betydelse, slöt sig då samman inom ramen för EFS. Genom stadgeändring blev gruppen dock utesluten från deltagande i EFS årskonferenser, vilket fick till följd att denna år 1911 bildade en egen organisation. Medlemmarna kallades "bibeltrogna vänner" av sina motståndare och antog också själva denna benämning. Enligt BV:s stadgar är Bibeln "alltigenom Guds ofelbara ord med oinskränkt auktoritet" och man vill verka "under full anslutning till den evangelisk-lutherska bekännelsen".

BV kom redan från början att bedriva verksamhet i stora delar av landet, liksom i Afrika. Lutherska kyrkan i Eritrea, Lutherska kyrkan i Etiopien och Evangelisk-Lutherska kyrkan i Kenya konstituerades till följd av BV:s missionsarbete i dessa länder. BV utger sedan 1911 tidningen "Bibeltrogna Vänners Missionstidning" (fr.o.m. 1997 kallad "Till Liv - evangelisk-luthersk missionstidning"). För barnarbetet och söndagsskolan publiceras "Luthersk Barntidning". En relativt omfattande förlagsverksamhet och skriftspridning sker genom BV-förlag. Organisatoriskt består BV av anslutna föreningar och provinsombud, med uppgift att främja BV:s verksamhet på sina respektive hemorter. BV har ca 6 000 medlemmar i ett hundratal föreningar (1990).

Bland framträdande företrädare för sällskapet märks Lambert Jepsson (ordf. 1911-30), Axel B. Svensson (sekreterare 1911-30, ordf. 1930-67), Per Hulthén (resesekreterare 1911-30, missionssekreterare 1930-54), Sigurd Stark (missionär och missionssekreterare 1934-70, ordf. 1970-76), Gunnar Nilsson (missionär och missionssekreterare 1948-85) samt Henning Lindmark (ordf. 1976-84).

Källor: Claes Johansson, "Bibeltrogna Vänner", ur "Svenska trossamfund" (red. Allan Hofgren); Den svenska nationalencyklopedin.


Om arkivet

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners arkiv deponerades hos Riksarkivet den 31 maj 1983 (dnr 2282/J1). Efterleveranser har skett vid flera tillfällen, bl.a. 28/12 1984 (dnr 1958/J1), 4/1 1989 (dnr L 9/89), maj 1991 (dnr L 309/91), 13/8 1992 (dnr 54-2359-92) och 19/3 1998 (dnr 54-1102-98). BV:s arkiv ordnades och förtecknades av Rune Karlsson, BV, under 1997. Det brevskrivarregister som under 1980-talet utarbetades av Louise Skytte har under våren 1998 renskrivits av Maria Belov.

Brevskrivarregistret finns som bilaga 2 till arkivförteckningen både på papper och i digital form i Arkis/NAD.

Arkivet är tillgängligt för forskning efter skriftligt medgivande från deponenten i varje enskilt fall.

Riksarkivet, juni 1998

En efterleverans 2002 (dnr 256-2002/4046) har ordnats in i arkivet.

Ämnesord

Ämnesord, person/institution
Hulthén, Per.
Karlsson, Rune.
Lindmark, Henning.
Stark, Sigurd.
Svensson, Axel B..

Tillgänglighet

DepositionJa

Kontroll

Senast ändrad2022-08-17 15:37:38

Nyheter

den 7 februari 2024
Ny banbrytande AI-modell för svenska historiska texter
Riksarkivet kan idag presentera en AI-modell som ...


den 19 januari 2024
Nytt innehåll i Möt källorna
Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdat...


Tidigare nyheter