Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI 

2024-05-30

Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelligens (AI)? Vad betyder det att vi gör vi arkiven mer tillgängliga med AI? Och hur kan det underlätta för forskningen? I två avsnitt av Arkivpodden och två inspelningar från digitala föredrag får du svar på dessa frågor och många fler.

På Riksarkivet finns massor av arkiv. Arkiv som innehåller autentisk och specifik data som är intressant ur olika perspektiv. Vi förvarar över 75 hyllmil med handlingar. Ungefär fem procent av vårt arkivbestånd är idag skannat, tillsammans cirka 270 miljoner bilder. Med hjälp av AI kan informationen i dessa bilder användas på nya sätt. 

Tack vare AI gör Riksarkivet det enorma arkivbeståndet mer tillgängligt så att både forskare och medborgare ska kunna använda materialet i ännu större utsträckning. AI och stora mängder digitaliserad text gör nya typer av forskningsfrågor och globala jämförelser möjliga. Dessutom blir det möjligt för den som inte kan tolka gammal handstil att läsa historiska dokument i klartext.


Dekorativ bild
Bild: Hans Flodström

Vill du veta som är på gång inom AI-området i vår myndighet?

Lyssna på Arkivpodden

Arkivpodden presenterar serien "AI och arkiven". I två avsnitt får du bland annat veta mer om varför Riksarkivet är unikt när det gäller AI, hur vi jobbar med AI och hur det kan underlätta för forskningen. Medverkar gör Andrëa Grängsjö och Erik Lenas, Lead Data Scientist.

Avsnittet "AI revolutionerar arkivhantering" publiceras den 30 maj och "AI och historiska texter" den 4 juni. Du hittar avsnitten här: riksarkivet.se/ai-och-arkiven

Titta på digitala föredrag

AI-assistenter i arkiven

Kan en AI som ChatGPT fungera som en assistent till forskare i arkiven? Hur svårt vore det att skapa en AI-bot som är "uppkopplad" mot NAD eller våra arkivguider? Kan AI "läsa" transkriberade arkivhandlingar? Det är frågor som kommer att få svar i föredraget med David Haskiya, chef för Riksarkivets enhet för AI-labb och datatjänster.

Digitalisering av historisk text – en revolution i vardande

Hur väl kan en AI transkribera äldre handskrifter? Spelar det någon roll vilket språk handskriften är på? Eller hur gammal handskriften är? Och hur funkar det rent tekniskt? Erik Lenas som är Lead Data Scientist på Riksarkivets AI-labb ger svaren på frågorna.

"AI-assistenter i arkiven" publiceras den 31 maj och "Digitalisering av historisk text – en revolution i vardande" den 5 juni. Föredragen publiceras i Riksarkivets YouTube-kanal som du hittar här: https://www.youtube.com/@RiksarkivetSverige

Regeringsuppdrag om AI och arkiven

Riksarkivet fick i årets regleringsbrev i uppdrag att rapportera om Riksarkivets arbete med AI och möjliga konsekvener och möjligheter med AI-teknik för arkivsektorn. Rapporten har nu färdigställts. Läs mer här: https://riksarkivet.se/nyheter-och-press?item=120616

Tillbaka