Hjalmar O Lindgren

Född:1837-05-17 – Växjö domkyrkoförsamling, Kronobergs län
Död:1919-05-25 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Anatom


Band 23 (1980-1981), sida 439.

Meriter

Lindgren, Hjalmar Ossian, f 17 maj 1837 i Växjö, d 25 maj 1919 i Lund. Föräldrar: kh prof Nils L o Hedvig Tugendreich Richter. Elev vid h elementarlärov i Växjö 46—55, studentex vid LU 17 sept 55, med filos kand 30jan 58, amanuens vid anatom instit 15 dec 60-1 juli 63 o 4 jan 69-1 april 76, MK 15 dec 62, ML 3 okt 66, disp 5 okt 67, docent i anatomi 13 nov 67, MD 29 maj 68, prosektor i anatomi 30 jan 69-22 febr 78, allt vid LU, bitr stadsläk i Lund 5 mars 69— 1 sept, 73, led av sundhetsnämnden där 69—74, av hälsovårdsnämnden 76 (ordf 79—90), eo prof i anatomi o histologi samt prosektor i anatomi vid LU 22 febr 78, led av stadsfullm i Lund 80-08, prof i anatomi vid LU 1 juli 82-31 jan 03, led av styr for Skånska cementab 83 — 86 o 92-19 (ordf 06-19), för Skånes ensk bank från 93 (Skandinaviska kreditab från 10), led av Malmöhus läns landsting 94—09, av FK 97-11 (tillf utsk 97 o 03, bankoutsk 04-07, särsk utsk nr 2 08). - LFS 71.

G 23 juni 1869 i Lund m Christina Beata Otilda Borg, f 21 juli 1848 där, d 11 april 1911 där, dtr till fabriksidkare Carl Otto B o Mathilda Emilia Hahn.

Biografi

Av Hjalmar L:s efterlämnade brev är ett stort antal skrivna under studieåren. Han hade många vänner. Gästfritt tog han emot studenter från Norge o Danmark o var "skandinav". I de många breven till föräldrarna kan man följa hans ambitiösa studier. Fadern var en känd småländsk kyrkoherde, som varit lektor i historia o fatt professors namn. L levde under goda förhållanden, bodde tidvis hos sin lärare i anatomi, C F Naumann, o umgicks i en stor släkt- o vänkrets. Med nöje deltog han i studenternas uppvaktningar, fester o sexor. Han framstår som en prydlig, harmonisk o förnumstig ung man. Naumann uppmuntrade o stödde L för att fa honom till sin efterträdare. I A Keys (bd 21) laboratorium vid Kl samlades de unga begåvningarna vid mikroskopen. Här gjorde L sitt doktorsarbete om livmoderns finare byggnad hos människan med nya rön om uterus' nerver o ganglier. Efter disputation vid LU vistades han i Göttingen hos anatomen J Henle o skrev ett arbete om fågelnjuren. 1873 reste han till Leipzig o embryologen W His. Där trivdes han i den aktiva forskarmiljön o beklagade att vetenskaplig stiltje rådde i Lund. Hos His utarbetade han en uppsats om däggdjursägget, belönad av VA med Flormanska priset. Sedan upphörde L:s vetenskapliga produktion, men han stödde sina unga adepter, bl a I Broman (bd 6), C M Fürst (bd 16) o E Müller, med uppmuntran o hård men konstruktiv kritik.

Det ålåg läraren" i anatomi att undervisa även i fysiologi. Detta stora fack måste få en egen företrädare, o L önskade slippa undervisa i ämnet. Efter många turer kunde han 1885 hälsa M Blix (bd 4) välkommen som fysiolog i Lund. Man skiljer på makroskopisk o mikroskopisk anatomi (histologi). Den histologiska tekniken utvecklades o blev allt mer speciell. Några ville därför göra histologin självständig gentemot den grövre anatomin, men L vidhöll att anatomin skulle vara ett ämne. Först efter hans avgång skildes i Lund histologin från anatomin. L:s korrespondens med sina medlärare i Sthlm, Uppsala o Khvn handlar om undervisningens praktiska ordnande o om befordringsbekymren. Under många år tragglade han om sina gamla föreläsningar, o han ansågs vara en tråkig lärare.

L hade en utpräglat praktisk läggning o han uppslukades av arbetet inom fakultet, stadsfullmäktige, landsting o riksdag. Han drev på hälsovårdsarbetet i Lund. Barnkliniken i Lund tillkom på enskilt initiativ med L som en av de pådrivande. I riksdagen tillvaratog han universitetets o Skånes intressen. L samlade en ansenlig förmögenhet. Han var en skarpsinnig logiker o polemiker o kunde leverera dräpande kritik. På grund av hans "livliga temperament" ansågs det lugnare att ha honom inom en styrelse än utom o allra lugnast om han var ordförande.

Författare

Lars ÖbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

L:s arkiv innehållande omkr 200 brev, betyg, förordnanden, löreläsningsms, ms till artiklar m m i 150 brev från L till föräldrarna i KB, Kl, RA, UUB o VA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se Inbjudning till medicine dok-torspromotion vid Lunds universitets tvåhundra-femtioårsfest 1918, Lund 1918, s VI; jfr LUM 1913, s 119 f, o SLH, f3, d 1, Sthlm 1886, s 511.

Källor och litteratur

Källor o litt: I Broman, nekr över H L (Sv läkar-tidn, årg 16, 1919, s 537-39); E Essen-Möller, Bidr till Lunds med fak:s hist (LUÅ, NF, avd 1, bd 44:4, 1947); A Flaum, Läkaresällsk i Lund hundra år (1962); dens, Lasarettet i Lund 1768-1968 (1968); O Gertz, FS i Lund 1772-1940 (1940); Inbjudn till med drs-promotion vid LU:s 250-års-fest 1918 (1918); W Karlson, Borgs i Lund 1739-1939 (1939); K Kock, Skånska cementab 1871-1931 (1932); LUM 1879, 1899 o 1913; A Pettersson, nekr över HL (Förhandl:ar vid Sv läkaresällsk:s sammankomster år 1919, 1919, s 261—62); S Runestam, FK-högern o rösträttsfrågan 1900—1907 (1966); A Sagnér, Student i Lund, 1 (1957); SjSmål; SLH 3:1 (1886), 3:3 (1901), 4:3 (1933); J Weibull, 1868-1968 (LU:shist, 4, 1968); A Åberg, Cement 100 år (1972).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hjalmar O Lindgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10562, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2020-02-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10562
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hjalmar O Lindgren, urn:sbl:10562, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2020-02-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se