K G Erik Ljungberg

Född:1884-06-01 – Maria Magdalena församling, Stockholms län
Död:1958-03-18 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Industriidkare, Affärsman, Skivbolagsgrundare


Band 23 (1980-1981), sida 778.

Meriter

Ljungberg, Karl Gustaf Erik, f 1 juni 1884 i Sthlm, Maria, d 18 mars 1958 där, Engelbr. Fosterföräldrar: lokföraren Oskar Magnus L o Emma Maria Lorentina Olsson. Elev vid Gotlands järnväg 00, deläg i handelsfirman Ljungberg & Bergh, Sthlm, 08-12, VD i ab Certus 09 (bolagsordn 15 maj 09), i Golfmassefabriken Certus, Erik Ljungberg, maj 11 — okt 12, i Ljungbergs handels- & fabriks ab 13 (bolagsordn 24 jan 13) —april 19, allt i Sthlm, representant för sv företag i New York, led av styr för ab Feronia, Sthlm, 18 (bolagsordn 26 okt 18) —20, VD i Ljungbergs handelsbolag där jan 20, konsul för Panama där 23 sept 24, generalkonsul 30 aug 27—okt 47, VD i Ljungbergs fastighets ab, Sthlm, 28 (bolagsordn 25 aug 28), i ab Sonora från 32 (bolagsordn 5 nov 32), i Sonoras musikförlags ab där från 35 (bolagsordn 23 nov 35), startade Sonoras filmbyrå 39.

G 14juni 1913 i Sthlm, Ad Fredr, m Elvira Elisabet Erlander, f 11 sept 1886 i Stöde, Vnl, d 16 aug 1949 i Sthlm, Engelbr, dtr till stationsinspektorn Erland E o Eva Catharina Lindgren.

Biografi

Erik L grundade 1928 efter mångårig blandad affärsverksamhet Ljungbergs fastighets ab, som ägde ett stort antal fastigheter i Sthlm. Detta visade sig vara så pass inkomstbringande, att han hösten 1932 vågade sig på att starta ett helsvenskt grammofonbolag. Depressionen o Kreugerkraschen hade gjort, att den sv skivförsäljningen minskat katastrofalt jämfört med de goda åren under 20-talet. De flesta av de då verksamma bolagen hade upphört eller uppgått i de två stora tyska o engelska kartellerna, som sålde sina skivor i Sverige under olika varunamn: EMI-koncernen (His Master's Voice, Columbia, Odeon) o Deutsche Grammophon (Polydor, Polyphon). Dessa hade satt priset till 3:50 per skiva. L insåg, att under rådande omständigheter skulle det vara omöjligt att uppnå massförsäljning med dessa priser, o han satsade från början på en lågprisskiva.

Ab Sonora höll konstituerande styrelsesammanträde 5 nov 1932. L själv utsågs till VD, hans bror Iwan till disponent o Helge Roundquist till kamrer o inspelningschef. Ett avtal slöts med L M Ericssons dotterbolag ab Alpha i Sundbyberg om pressning av skivorna. När de första kom ut till julen 1932, betingade de ett pris av 2: — , vilket snart sänktes till 1:65, dvs mindre än hälften av konkurrenternas priser. Bolaget var framgångsrikt från början, o redan i mars 1933 fick man övergå till flerskiftarbete i presseriet för att kunna producera 3 000 skivor per dygn.

1934 började bolaget utge noter, o hösten 1935 grundades dotterbolaget Sonoras musikförlags ab, som snart blev ett av de ledande sv musikförlagen på populärmusikens område. Sångaren Sven-Olof Sandberg, som hade ansetts helt passé i början av 30-talet, lanserades av L hösten 1934 o blev snart åter en av de populäraste artisterna, inte minst tack vare Evert Taubes visor. L knöt fö även Taube till bolaget några år senare både som kompositör o sångare. Filialer grundades i Gbg o Malmö, o samarbete etablerades med skivbolag i England, Tyskland o Danmark. 1939 grundades Sonoras filmbyrå, som till en början blott hyrde ut film men sedermera producerade flera kortfilmer o en långfilm, Tåget går klockan 9, i regi av Ivar Johansson (bd 20).

Under kriget befäste Sonora sin ställning som det ledande sv skivbolaget, särskilt genom lanserandet av Alice Babs (Nilson-Sjöblom) o Ulla Billquist. De flesta stora sv grammofonartisterna var under dessa år engagerade av Sonora, t ex Åke Grönberg, Anders Börje, Carl Jularbo (bd 20), Sven Arefeldt, Nisse Lind (s 182) o Harry Persson.

Metallstrejken 1945 innebar ett svårt avbräck för grammofonindustrin. Råvarubristen detta år o även 1946 gjorde att produktionen minskade kraftigt. Inspelningschefen Roundquist, som haft stor del i bolagets framgång, sade upp sig o startade skivbolaget Cupol, som snart kom att överta Sonoras forna position. Han efterträddes av flera olika inspelningschefer, men de var inte lika framgångsrika. Av de nya artister L lanserade var det egentligen bara Brita Borg o Carl Holmberg som fick någon större framgång. I febr 1958 utgavs den sista 78-varvsskivan, i mars s å avled L, o den 1 april övertogs bolaget av ab Philips o erhöll namnet ab Philips-Sonora (ingår numera i Polygram ab). En epok var förbi.

L var en skicklig ryttare o framstående konstsamlare. Han ägde ett kapplöpningsstall på Ulriksdal med flera framgångsrika hästar. Sina efterlämnade tillgångar (c:a 8 milj) donerade han till en fond för stöd åt medellösa i Visby födda ynglingar.

Författare

Björn EnglundSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Varumärkesregistreringar o årsredo-visn:ar, Patentverket, Handhar hos Polygram ab i Solna, Handkar ang ab Sonora hos B Englund, Solna.

[A Ljungström, sign] Attis, Ostermalmsauktion skingrar storborgerligt stockholmshem (SvD 21 sept 1958); B Englund, Några anteckn:ar om Sonora o dess inspelmar (Samlarnytt 1962, nr 9/10); dens, Sonora, 1 —9 (Nationalfonotekets diskografier nr 4, 6, 8, 11 -13, 16 o 20, 1968 - 77); dens, Sonata (ibid, nr 7, 1968); dens, Historik till skivserierna Melodier som bedåra (Sonora 1975) o Det var bättre förr (d:o 1982); C D Moselius, General con- sul E L's collection (1939); S-O Sandberg, Från vintergatan mot aftonstjärnan (1970), s 153 f o 159 f; Schlagervärlden, jubileumsnr 5 nov 1942; Sonora 10 år (Orkesterjournalen 1942, nr 11); A Wiberg, Den sv musikhandelns hist (1955), s 329; 8 miljoner i donation till fattiga (SvD 21 sept 1959). — Nekner i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K G Erik Ljungberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10790, Svenskt biografiskt lexikon (art av Björn Englund), hämtad 2023-12-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10790
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K G Erik Ljungberg, urn:sbl:10790, Svenskt biografiskt lexikon (art av Björn Englund), hämtad 2023-12-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se