Nils V A Kemner

Född:1887-07-04 – Malmö Sankt Petri församling, Skåne län
Död:1948-05-08 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Entomolog, Zoolog


Band 21 (1975-1977), sida 40.

Meriter

Kemner, Nils Viktor Alarik, f 4 juli 1887 i Malmö, S:t Petri, d 8 maj 1948 i Lund. Föräldrar: bokhållaren Jöns Nilsson K o Amelie Holst. Mogenhetsex vid Malmö h a l vt 07, inskr vid LU ht 07, eo amanuens vid zoologiska institutionens entomologiska avd okt 10—maj 14, FK 31 jan 11, FM 29 jan 14, vik adj vid h a l i Vänersborg 14—15, assistent vid Centralanst:ens för försöksväsendet på jordbruksomr entomolog avd, Sthlm, 5 nov 15—28 febr 20 o laborator där 1 jan 21—28, FL vid LU 31 jan 18, disp 19 sept 18, FD 27 sept 18, entomolog vid Inst voor plantenziekten i Buitenzorg, Java, mars 20—maj 21, sekr i Entomolog fören, Sthlm, 23—29, föreståndare för LU:s zoolog in-stit:s entomolog avd från 31 maj 29, ordf i Entomolog sällsk, Lund, 30—47, speciallär i lantbrukszoologi vid Ultuna från 4 juli 32, prof:s n h o v 1 aug 40. — LFS 38.

G 24 dec 44 i Sthlm, Kungsh, m Hedvig Maria Josefina Lönnquist, f 8 dec 88 där, Jak, d 8 maj 60 där, Kungsh, fosterdtr till kakelugnsmakaren Johan Peter Larsson Lindstedt o Emma Lovisa Eriksson.

Biografi

Nils K (uttal med tjeljud) var en mycket mångsidig entomolog. Han studerade o publicerade inom många olika insektsordningar o anlade både systematiska, i egentlig mening biologiska, o ekonomiska synpunkter, de senare särskilt som växtskydds-tjänsteman, då han även sysslade med skadegörare bland nematodema (rundmaskarna). Han disputerade på en avhandling om skalbaggslarver o gjorde flera viktiga undersökningar på detta område. Sin drygt årslånga anställning i holländska Ostindien utnyttjade han med stor energi o blev särskilt fascinerad av termiterna o de inhysingar bland andra insekter, s k termitofiler, som lever i deras bon. Han gjorde flera viktiga upptäckter om dessa djurs systematik o biologi. Än mera tid ägnade han studiet av termiterna själva, o hans största tryckta arbete behandlar termiterna på Java o Celebes (VAH34).

K var en utomordentlig museiman, o hans ankomst till Lund 29 medförde en stark utveckling av särskilt de sv entomologiska samlingarna. Han skydde varken tid eller medel, o en del privatsamlare blev nästan utplundrade för det heliga ändamålets skull.

K var också av största betydelse för Entomologiska sällskapet i Lund o för det fina samarbetet mellan amatörer o yrkesfolk, som alltid utmärkt skånsk entomologi. Utforskandet av landskapets fauna tog nu ny fart. 36 startade K tidskriften Opuscula entomologica, som snart också kom att innehålla en serie kataloger över Sveriges insekter.

K var särdeles temperamentsfull o impulsiv. Uttrycken för entusiasm o ilska var lika storslagna o kunde skifta i snabb följd. På sitt bästa lynne, inte minst som värd i hemmet, var han verkligt spirituell o kunde fängslande berätta om sina intressen för böcker o antika möbler eller om den javanesiska kulturen, som han beundrade. Man hade aldrig tråkigt i hans sällskap. I grund o botten, fast han nästan skämdes för det, var han en generös natur.

Författare

Carl H LindrothSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från Nils K till S Bengtsson i LUB, N J Nordström i UUB o Y Sjöstedt i VA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se Bibliografi. Conscripsit P Brinck (Opuscula entomologica, bd 13, 1948, Lund, 4:o, s 108—114); jfr LUM 1939, Lund 1940, s 215—217.

Källor och litteratur

Källor o litt: O Ahlberg, NAK (Entomolog tidskr, 70, 1949); K Änder, NAK, in memoriam (Opuscula entomologica, 13, 1948), s 101—108; LUM 1939 (1940).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils V A Kemner, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11418, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl H Lindroth), hämtad 2020-02-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11418
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils V A Kemner, urn:sbl:11418, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl H Lindroth), hämtad 2020-02-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se