O Bernhard Kempe

Född:1830-05-30 – Härnösands domkyrkoförsamling, Västernorrlands län
Död:1908-10-11 – Stockholms stad (Härnösands domkyrkoförsamling, Västernorrlands län)

Industriidkare, Affärsman, Samlare


Band 21 (1975-1977), sida 50.

Meriter

3 Kempe, Olof Bernhard, son till K 1 i hans första g, f 30 maj 1830 i Härnösand, d 11 okt 1908 i Sthlm (enl db för Härnösand). Delägare i faderns firma Johan Wikner & co 56, tills med brodern Elias Wilhelm K ägare av firman 59–89, preussisk (senare tysk) konsul i Härnösand 68–79, stadsfullmäktig i Härnösand 63–81, led av styr för Mo o Domsjö ab 74–79 (ordf där från 90), VD o disponent för Sandö sågverks ab 89–94 (ordf i styr från 89), ordf i styr för ab Robertsfors från febr 99, led av styr för Sulfit-ab Mo o Domsjö febr 02–04, av styr för Gideå o Husums ab från jan 03.

G 10 sept 58 i Härnösand m Julie Fahlman, f 22 nov 36 där, d 5 jan 16 i Sthlm (enl db för Härnösand), dtr till handl Karl Robert F o Christina Magdalena Westman.

Biografi

Efter skolgång i Härnösand o Gävle fick Bernhard K en grundlig affärsutbildning först i Tyskland, England o Frankrike o därefter vid faderns firma Johan Wikner & co i Härnösand. 1856 blev han tillsammans med brodern Wilhelm delägare i detta företag, o när fadern 60 flyttade till Sthlm, drev bröderna familjeföretaget vidare med grosshandel i Härnösand o sågverk i Söråker som huvudsakliga rörelsegrenar. 67 köpte de av sin anförvant Albrecht Wallis d y Sandö sågverk i Bjärtrå med stora skogsfastigheter efter Ångermanälven. Anläggningen byggdes ut i etapper o ombildades 89 kort tid före Wilhelm K:s död till Sandö sågverks ab med ett aktiekapital på 2 115 000 kr o med K som VD. Det nya bolaget tog om hand den trävarurörelse som bedrivits av Johan Wikner & co, medan familjeföretagets handel med spannmål, salt, kolonialvaror o skeppsförnödenheter lades ner liksom några år senare även driften vid Mo järnbruk.

Vid bildandet av Mo o Domsjö ab blev K o Wilhelm K styrelseledamöter o i tur o ordning styrelseordf. De gjorde liksom sin far stora insatser i Härnösands kommunala o ekonomiska liv. Under lång tid var de två stadens halva fattigvård (Vising), o under nödåret 67 höll de fri spisning. De hjälpte ett stort antal ungdomar till utbildning, o Artur Hazelius var dem tacksam för de ekonomiska insatser de gjorde för Nordiska museet.

K lämnade vid mitten av 90-talet den direkta ledningen av Sandö o Söråker o bosatte sig i Sthlm men tillbragte även i fortsättningen sommarhalvåret på Kappelsberg utanför Härnösand. Han hade starka kulturella intressen o hopbragte stora samlingar av handteckningar, autografer o sigill, numera deponerade i KB. K blev på 90-talet medlem av Sv autografsällskapet (föregångare till Personhistoriska samfundet), o med hjälp av ombud i Sverige o utlandet blev han ägare till en autografsamling av hög kvalitet innehållande brev o skrivelser från 972 personer. Handteckningssamlingen omfattar närmare 1500 blad, de flesta från 1800-talet.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från o till K i KB o i Mo o Domsjös arkiv, Alfredshem.

Källor och litteratur

Källor o litt: [U Ehrensvärd,] B K, en samlare (KB, kat nr 55, 1972); T Gårdlund, Mo o Domsjö intill 1940 (1951); E Kempe o S Humble, Släkten K från Pommern (1937); P Norberg, Ångermanländsk järnhantering (1952); N H Qvist, Ådalen, 1—2 (1943— 46); J Vising, Minnesbilder (1938). — Ne-kr:er i Härnösands Posten 12 okt o i Sthlms Dagbl 16 okt 1908.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
O Bernhard Kempe, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11423, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2020-02-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11423
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
O Bernhard Kempe, urn:sbl:11423, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2020-02-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se