F O Erik Kempe

Född:1898-07-15 – Hemsö församling, Västernorrlands län
Död:1959-06-16 – Falu stad (Själevads församling, Västernorrlands län)

Industriidkare


Band 21 (1975-1977), sida 60.

Meriter

7 Kempe, Frans Olof Erik, son till K 5, f 15 juli 1898 på Drafle, Hemsö, Vnl, d 16 juni 1959 i Falun (enl db för Själevad, Vnl). Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm vt 17, inskr vid UU 3 sept 17, FK där 30 maj 19, FL 29 maj 23, disp 3 nov 23, FD 31 maj 24, anställd vid ab Robertsfors 24, VD, disp o led av styr för Asträsks ångsågs ab 27, för ab Robertsfors 28—48, led av styr för Mo o Domsjö ab 20—22 o 30—48, skogschef där 40—44, v VD 40—49 o VD från 49, led av styr för Gideå o Husums ab o Sandviks ångsågs ab 30, för Holmens bruks- o fabriksab 32—47, led av motorbränslesakk febr—sept 33, led av styr för Trafikab Grängesberg-Oxelösund från 34, av norrlandskomm dec 43—sept 44.

G 1) 22 april 24 (48) i Norrköping m Naima Wilhelmina Wahren, f 12 april 02 där, dtr till VD Carl Jacob W o Helga Ingegerd Dahllöf samt senare omg m flygdir JLW Aschan; 2) 29 mars 57 i USA m sin kusindtr förste v presidenten i Internat barnskyddsunionen Ruth Inga Carlgren, f 15 aug 13 på Sanna, Hemsö (enl fb för Örträsk, Vb), dtr till skogsvårdschefen Mauritz C o Fanny Charlotta Kempe samt tidigare g m dir P O Haraldsson Almström o amerikanske konsuln Francis Lecompte Spalding.

Biografi

Erik K läste i Uppsala humanistiska ämnen o blev fil dr på en statsvetenskaplig avhandling om de sv hushållningssällskapen, i vilken han behandlade förvaltningspolitiska problem på jordbrukets område. Av sin far hade han från sin tidiga ungdom fått lära sig mycket om skogsbruk o skogsvård, o under ferierna praktiserade han som skogsarbetare. Efter hemkomsten från Uppsala skaffade han sig vid Robertsfors bruk erfarenheter som industriledare o 1928 blev han brukets disponent, när fadern drog sig tillbaka.

K:s insatser vid Robertsfors var en viktig orsak till att han 40 inträdde i ledningen o 49 blev VD för Mo o Domsjö. K ägde förmåga att se de stora linjerna o samtidigt snabbt bedöma o analysera tekniska o ekonomiska frågor. Under hans chefstid konsoliderades företaget, o dess starka expansion fortsatte. Företrädarnas skogsvård fullföljdes o intensifierades. På allt större områden vidtogs beståndsvårdande åtgärder, o årligen utsattes upp till 12 milj plantor uppdragna i bolagets egna plantskolor, vilket gav till resultat att skogstillväxten under 1950-talet ökade från 1,8 till 2,5 m3 per ha o år. Tillverkningen av trävaror koncentrerades till Domsjö, o den anrika sågen på Norrbyskär lades ned 52. Anläggningen i Husum byggdes ut o var i mitten av 50-talet Sveriges största cellulosafabrik. Utvecklingen mot högre förädling fortsattes. Bolagets massafabrik tillverkade endast blekta kvaliteter; ett pappersbruk uppfördes 51 i Hörnefors o på basis av biprodukter från massafabrikerna utvecklades en mångfasetterad kemisk industri, som i det dåtida Sverige saknade motsvarighet. K fullföljde också Mo o Domsjös traditioner på det sociala området bl a genom en grundlig upprustning av arbetarnas bostäder o frikostiga anslag till idrottsanläggningar o kulturell verksamhet i de kommuner där koncernen drev sin verksamhet. För sina insatser inom kulturminnesvården i Norrland fick han 56 VHAA:s Gustaf Adolfs-medalj.

Vid sidan om sin gärning som industriman var K en insiktsfull bibliofil. Under årens lopp bragte han samman ett par hundra inkunabler, vilka han skänkte till UUB, som även fick ta emot en donationsfond, som skulle möjliggöra inköp av äldre tryck o handskrifter. 35 möjliggjorde han för biblioteket att förvärva Långarkivet, o strax före sin död donerade han dit sin Bodoni-samling på 600 volymer, väl den finaste som någonsin hopbragts av en privatman.

K var inte lättillgänglig men enligt samtida fanns bakom hans något stela o reserverade attityd en fond av stillsam humor o naturlig älskvärdhet.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från K till bl a A Grape i UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Studier angående de svenska hushållningssällskapen. Med särskild hänsyn till ett århundrades förvaltningspolitik på lantbrukets område. Akad avh. Upps 1923. VIII, 258 s. — Släkten Kempe från Pommern. Upps 1937. 4:o. 144 s, 1 tabell. (Tills med S Humble.)

Redigerat: Den praktiska norrlandsboken. Handbok för envar i de stora möjligheternas land. D 1/2. Sthlm 1943. 4:o. 736 s, 1 kartbl. (Tills med E Lindeberg m fl.)

Källor och litteratur

Källor o litt: E W Höjer, E K (LA:s tidskr 1960); Inbjudn till fil drsprom ... [UU] 31 maj 1924 (1924); S I Olofsson, Hörnefors hist (1964); C-F Palmstierna, Bränn dessa brev (1973); H Tingsten, Mitt liv. Ungdomsåren (1961); Västerbottens-Kuriren 14 juli 1958. — Nekr:er i SvD o UNT 17 juni 1959.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
F O Erik Kempe, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11427, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11427
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
F O Erik Kempe, urn:sbl:11427, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se