Johan H Kock

Född:1866-04-17 – Trelleborgs stadsförsamling, Skåne län
Död:1945-05-01 – Trelleborgs stadsförsamling, Skåne län

Industriidkare, Affärsman


Band 21 (1975-1977), sida 455.

Meriter

4 Kock, Johan Henrik, sonson till K 1, f 17 april 1866 i Trelleborg, d 1 maj 1945 där. Föräldrar: grosshandl Johan Aron Henrik K o Augusta Josephina Kockum. Lärov:studier i Lund 77—82, handelsstudier i Tyskland, England o Skottland 86—88, ensam innehavare av den av K 1 grundade firman juli 89 (från 25 ab Joh K, VD o ordf i styr där från 25), disponent i Trelleborgs stenkolsbolag 94—25 (från 25 Trelleborgs stenkols ab, ordf i styr där från 25), ordf i styr för Trelleborgs bryggeriab från april 94, VD där från 24, led av stadsfullm 95—18, ordf i styr för Trelleborgs tegelbruks ab från 98, VD där från 25, led av styr för ab Skånska yllefabriken 98—02, för Trelleborgs snickeri & möbelfabriks ab jan 99—april 10, ordf i styr för Trelleborgs gummifabriks ab från okt 05, led av styr för Sydsv cementvaru ab från april 06, för Skånska marmor ab, Landskrona, från 12 (ordf från 16), VD för K:s snickerifabriker från 16 o för Trelleborgs glasindustri från 19.

G 26 juni 91 i Sala m Margareta Sofia Herrlin, f 20 maj 72 i Hyltinge, Söd, d 8 dec 41 i Trelleborg, dtr till stationsinsp Carl H o Nicolina Mathilda Sofia Euphrosyne Palmqvist.

Biografi

Johan K övertog 1889 efter handelsutbildning utomlands den omfattande handelsrörelse i Trelleborg, som tidigare innehafts av hans far Johan Aron K, hans farfars bror Engelbrekt K o hans farfar Carl K (K 1). K:s verksamhet som affärsman betecknar en övergångsperiod i hemstadens ekonomiska utveckling. Han avvecklade tidigt den traditionella minuthandeln o ägnade sig med stor framgång åt handeln med spannmål samt järn, trä o annat byggnadsmaterial under utnyttjande av de förbättrade kommunikationerna till lands o sjöss. Efter nära 40 års verksamhet ombildades hans firma 25 till ab Joh Kock, fortfarande med K som ledande kraft.

Sin största insats kom K att göra som industriman. Viss anknytning till hans tidigare verksamhet hade Trelleborgs stenkols ab, Trelleborgs bryggeriab, Trelleborgs tegelbruks ab o Sydsv cementvaru ab. Hans förnämsta skapelse var Trelleborgs gummifabriks ab. Om alla dessa bolag kan sägas, att K var initiativtagare, tillsköt en betydande del av startkapitalet o utövade ett väsentligt inflytande på företagens skötsel som VD, ordf i styrelsen eller medlem av denna. Tillsammans kom dessa o andra industrier att fåi en utomordentlig betydelse för stadens utveckling.

I likhet med föregående medlemmar av släkten deltog K aktivt i det kommunala livet bl a som ledamot av stadsfullmäktige. Stadens bästa främjade han även genom frikostiga donationer. Han var en typisk o framstående representant för den grupp av industriella nydanare, som under det halvsekel, då han var verksam, satte sin personliga prägel på det sv näringslivet.

Författare

Gösta LindebergSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: G & L Beijer, aktiebolag, Malmö. Ett 75-årsjubileum (1941); H Lindal, Trelleborgs stads minnesskr 1942 (1942); dens, Handelshuset K i Trelleborg 1825— 1950 (1950).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan H Kock, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11699, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Lindeberg), hämtad 2020-10-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11699
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan H Kock, urn:sbl:11699, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Lindeberg), hämtad 2020-10-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se