Hans G B Karlsson

Född:1909-05-16 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län
Död:1963-11-13 – Enskede församling, Stockholms län

Kommunalpolitiker, Socialpolitiker, Försäkringsman


Band 20 (1973-1975), sida 749.

Meriter

Karlsson, Hans Gustav Bernhard, f 16 maj 1909 i Sthlm, Matt, d 13 nov 1963 där, Enskede. Föräldrar: kusken Oskar Bernhard K o Maria Eriksson. Realex i Sthlm 26, kontorsanställd hos bilfirman ab A Wiklund där 26—38, hos Konsumtionsfören Sthlm 38— 49, led av Sthlms stadsfullm 38—42 o från 47, led av lärlings- o yrkesskolstyr 39—52, v ordf där 51—52, led av luftskyddsnämnden 41—42, v ordf i Sv korporationsidrottsförb (Korpförb) 44—62, chef för Folksamcentral 49—56, led av idrotts- o friluftsstyr 50—62, av stadsplanenämnden 52—53, av stadskollegiet 54—62, av Folksams rehabiliterings-råd 54—63, av styr för konsertfören från 55, av sjukhusdir 57—59, v ordf där 58—59, för-säljn:chef hos Folksam 57—61, led av Folksams hälsoråd 58—63, delegerad för förhandkar med kronan rör stadens sjukvårdsväsen 59—62, led av Stor-Sthlms sjukvårds-förhandkdelegerade 59—62, v ordf i sjukvårdsstyr 60—62, led av dir för Karol sjukh 60—63, dir o chef för Folksams hälso- o re-habiliteringsavd 61—62, led av Folksams forskn:råd 61—63, borgarråd för socialro-teln från okt 62 (ordf i social-, barnavårds-, arbetslöshets-, husmoderssemester- o hemhjälpsnämnderna, centralstyr för undervisn o vård av psykiskt efterblivna o i socialvårdens planeringskomm), led av investerings-komm 63, ordf i styr för stiftelsen Hem för ungdom 63.

G 14 dec 35 i Sthlm, Kat, m Dagny Anna Lisa Borg, f 29 mars 09 där, Matt, dtr till Anna Augusta Josefina Johansson.

Biografi

Hans (i fb Bror) K växte upp i Hjorthagen, som i slutet på 20-talet o i början på 30-talet var tummelplats för en fräsande radikal, debattlysten socialistisk ungdom. Tidigt blev han, som så många andra pojkar i sin generation, vilka kommit från denna proletära miljö, genom SSU aktiv i arbetarrörelsen. Han efterträdde Carl Albert Anderson som studieledare i SSU o var en tid även idrottsledare. Detta ledde snart till att han betroddes med en lång rad olika kommunala förtroendeuppdrag.

Efter att några år ha varit tjänsteman i ett bilbolag o samtidigt en pionjär inom industritjänstemännens fackliga rörelse kom K att ägna huvuddelen av sin vardagliga gärning åt kooperationen, först i Konsum, Sthlm, o sedermera i Folksam. Han stannade i Folksams tjänst, intill dess han utsågs till socialborgarråd. Samtidigt var han ledamot av stadsfullmäktige, där han med åren fick alltmer ansvarsfulla uppdrag.

I Folksam gjorde K en på sitt sätt enastående insats, egentligen helt utom den normala verksamheten i ett försäkringsbolag. I samarbete med den dåv Folksam-chefen Seved Apelqvist lyckades han först inom Folksam o sedermera inom allt vidare kretsar skapa ett levande intresse för de handikappades problem. Mycket snart kom detta intresse att ta sig uttryck i en rad praktiska åtgärder som i hög grad förändrade arbets- o livsbetingelserna för stora grupper av människor. Parallellt härmed arbetade K energiskt för att få stressade storstadsmänniskor att inse värdet av regelbunden motion på o utom arbetsplatsen o meningsfull rekreation ute i naturen. Många är de initiativ han tagit som stadsfullmäktigeledamot, som funktionär i Korpförbundet o som Folksam-tjänsteman för att skaffa sthlmarna ökade fritidsområden.

En banbrytande insats hann K med på rehabiliteringens område för att hjälpa sådana som blivit arbetsoförmögna genom olycksfall, polio o liknande. Han arbetade för en sundare livsföring o levde också själv efter dessa principer med friluftsliv, gymnastik o bastu som regelbundna inslag. Ungdomen låg honom alltid särskilt varmt om hjärtat. Det är självklart att han möttes med stora förväntningar, när han tillträdde tjänsten som socialborgarråd. Under sin korta tid hann K göra flera betydelsefulla insatser.

K var på många områden något av en pionjär o banbrytare. På sin tid var han en av de yngsta i stadsfullmäktige. Han var också en av de flitigaste o mest aktiva i den politiska debatten inom stadsfullmäktige o den socialdemokratiska partigruppen liksom på arbetarkommunens representantskap o i partiets grundorganisationer. Han försummade sällan eller aldrig att genom deltagande i debatter o utfrågningar i politiska o fackliga organisationer, liksom i friare grupper, förvissa sig om att han i sin offentliga gärning verkligen företrädde dem som en gång valt honom som sin förtroendeman. Hans vittomfattande intressen bidrog dock till att hans insatser på enskilda områden blev något splittrade.

K förenade i sig ett lidelsefullt politiskt intresse med en djup mänsklig värme. Han tvekade aldrig att åta sig även de mest maktpåliggande uppdrag, om partiet krävde det. Samtidigt var han fri från varje form av partifanatism o fick vänner o beundrare också bland politiska motståndare. Han glömde aldrig, att politik endast är ett medel att ge människorna bättre villkor.

Författare

C Gösta MalmströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: G Malmström, nekr över H (S-T 14 nov 1963); nekr över K i DN 14 nov 1963; Sthlms stadsfullm 1938—1963 (1967).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hans G B Karlsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12385, Svenskt biografiskt lexikon (art av C Gösta Malmström), hämtad 2023-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12385
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hans G B Karlsson, urn:sbl:12385, Svenskt biografiskt lexikon (art av C Gösta Malmström), hämtad 2023-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se