Anders Hellström

Född:1877-10-31 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län
Död:1940-07-15 – Fässbergs församling, Västra Götalands län (kan även vara Stensjöns församling)

Industriidkare


Band 18 (1969-1971), sida 598.

Meriter

1 Hellström, Anders, f 31 okt 1877 i Norrköping, d 15 juli 1940 i Mölndal. Föräldrar: stadsing Bror Leonard H o Virginie Charlotta Holmström. Studier vid h a l i Norrköping, avgångsex från Norrköpings tekn elementarskola 96, studier i Tyskland 98—99, avd:chef hos Badcock & Wilcox i London 99—03, souschef vid Nya marmorbruksab o ab I Ringborg i Norrköping 03—10, innehade Hugo Tillquists maskinagentur i Sthlm 10—12, disp o verkst dir för ab Papyrus i Mölndal o dess dtrbolag 12—40 (led av styr 17—40), led av styr i Ljungaskogs ab, Opp-boga ab, Fässbergs bostadsab, Industriidkarnas inköpsab m fl, v ordf i Västergötlands o N Hallands handelskammare 21, stadsfullm i Mölndal 21—40, landstingsman 25—40, ordf i styr för The Anglo-Swedish Society i Gbg, ordf i styr för Sv Rominstitutets vänner, led av styr för Åby kapplöpningsbana.

G 1) 4 jan 06 i Sthlm (Hedv El) m Ingeborg Christina Fischer, f 28 aug 83 i Lidköping, d 31 mars 14 i Mölndal, dtr till handl Per Birger F o Karolina Maria Richert; 2) 12 okt 16 i Sthlm (Osc) m grev Märta Wrangel, f 13 okt 90 i Sthlm (Svea art), d 13 dec 50 i Österbybruk, Film (Upps), dtr till överstelöjtn greve Carl Gustaf Tönnes W o Nina Krook.

Biografi

Mölndals kvarnby har gamla traditioner på papperstillverkningens område, alltsedan det första pappersbruket anlades där 1653. Sedan ett i Mölndal väl etablerat företag i branschen, Korndals fabrikers ab, 1892 kommit på obestånd, inköptes bolaget 1893 av Marcus Wallenberg, varefter ab Papyrus 1895 bildades med uppgift att inom det gamla fabriksområdet framställa papper enligt delvis nya principer. Företaget hade alltifrån begynnelsen letts av en dugande fackman, Gustaf Danielson, och då denne avlidit utsågs H 1912 till chef. Han var inte fackman på området, eftersom han tidigare mest verkat inom maskintekniken, men genom studier och anställningar utomlands och i hemlandet hade han förvärvat rika erfarenheter och utvecklats till en skicklig försäljare både på in- och utländska marknader.

Papyrus var, då H tillträdde chefskapet, redan känt för sina kvalitetsprodukter, som framför allt gällde skriv-, post-, tryck- och omslagspapper, kromopapper, kartong m m. Till övervägande del arbetade bolaget på hemmamarknaden. H hade förmågan att snabbt sätta sig in i sitt nya verksamhetsområde och fullföljde framgångsrikt med stor uppslagsrikedom och säkert spårsinne för gångbara nyheter sin företrädares planer. Han hade lätt att umgås med sina medarbetare och anställda och förstod att knyta framstående ingenjörer till företaget. Då H kom till Papyrus, var bruttotillverkningen c:a 15 000 ton per år; då han på grund av sjukdom avgick 1940, var motsvarande siffra c:a 40 000. Papyrus var det största företaget i sitt slag i landet med över 1 000 anställda.

H:s strävan var att Papyrus skulle framställa allt inom pappersbranschen, och företaget blev under hans ledning Sveriges mest mångsidiga pappersbruk med exportmarknad i de flesta länder, ej minst i Storbritannien, med vilket land H ända från ungdomsåren upprätthållit livliga förbindelser. Då de engelska tullsatserna för målad kartong lade hinder i vägen för försäljningen, bildades på hans initiativ ett dotterbolag i norra England för att i egen fabrik vidarebehandla en del av den till imperiet exporterade råkartongen.

H tog livlig del i kommunens och länets angelägenheter. Han medverkade till att mu-nicipalsamhället Mölndal tio år efter hans ankomst dit erhöll stadsrättigheter. Med tiden blev han en av stadens mest kända och för olika uppdrag eftersökta gestalter.

Med sin praktiska duglighet förenade H vidsträckta kulturella intressen och upprätthöll förbindelse med företrädare för vetenskap och konst. I flera konstnärliga och vetenskapligt verkande föreningar spelade han en ledande roll. Särskilt låg den gamla kinesiska konsten honom varmt om hjärtat. Den enastående samling av kinesiska bronser han under årens lopp förvärvat vann i fackkretsar stor uppskattning. Några år efter hans bortgång donerades den dyrbara samlingen till Ostasiatiska museet i Sthlm.

Författare

Sven Em OhlonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: T Althin, Papyrus 1895— 1945 på traditionsrik grund ... (1945); Bach Cl; artiklar i dagspressen; nekr:er i DN o SvD 16 juli 1940.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders Hellström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12838, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Em Ohlon), hämtad 2019-01-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12838
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders Hellström, urn:sbl:12838, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Em Ohlon), hämtad 2019-01-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se