Herigar

Död:senast omkring 850

Fogde


Band 18 (1969-1971), sida 673.

Meriter

Herigar (Herigarius, fsv Her ger, fvn Hergeirr), d senast omkr 850. »Preefectus» i Birka o konung Björns rådgivare senast omkr 830.

Biografi

H är känd endast genom ärkebiskop Rimberts (d 888) i Bremen levnadsteckning över sin företrädare Ansgar. Där uppges, att Ansgar döpte honom vid sitt första besök i Birka, och att han lät bygga en kyrka på sitt arvegods. Rimbert skildrar flera underverk kring H, bl a vid konung Anunds (bd 2) anfall på staden. Enligt Rimbert dog H före Ansgars senare besök efter att på dödsbädden ha fått nattvarden av eremiten Ardgar, som Ansgar sänt till Birka av omtanke om H.

H:s titel »præfectus» har ansetts vara en översättning av det nordiska gälkare, dvs stadsfogde (H Schück, Weibull).

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: H Hjärne, Kyrkliga inflytelser inom Sveriges äldre statsrätt (Bidr till Sverges medeltidshist tillegn C G Malmström, 1902), s 4; H Holmquist, de äldsta urkunderna rör ärkestiftet Hamburg-Bremen o den nord missionen (KÅ 1908), s 260, o där anf litt; E H Lind, Norsk-isländska dopnamn (1905—15), sp 518 f; E Linderholm, Ansgars värld o verk (OoB 1930), s 284 ff; M F Lundgren, E Bråte o E H Lind, Sv personnamn från medelt (1892—1934), s 120 f; S U Palme, Kristendomens genombrott i Sver rige (1959), s 50, 99 f; Rimbert, Ansgars levnad, översatt av G Rudberg. Med en hist inledn av N Ahnlund (1926), s 20—23, 28 f, 76 f, 87—94; A Schuck, Studier rör det sv stadsväsendets uppkomst o äldsta utveckl (1926), s 57, 62 ff; Ff Schuck, Birka (1910), s 10, 13, 15, 24, 27; K Stjerna, Lund o Birka (Hist tidskr för Skåneland, 3, 1908—09), s 219; L Weibull, Ansgarius (Sc 1941), s 191; H Wijkmark, Sv kyrkohist, 1:2 (1931); Vita Anskarii auctore Rimberto (Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, 34, 1884), s 32—44.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Herigar, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12893, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2019-02-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12893
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Herigar, urn:sbl:12893, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2019-02-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se