Amund Nilsson Grefwe

Död:1677-02-11 – Göteborgs stad, Västra Götalands län

Boktryckare


Band 17 (1967-1969), sida 255.

Meriter

Grefwe, Amund Nilsson (i ungdomen Grenander), d 11 febr 1677 i Gbg. Uppges ha varit från Närke (Alnander), varför släktnamnet torde ha antagits efter Gräve sn (Ör). Föreståndare för professor Laurentius Olai Wallius tryckeri i Uppsala 35—38 (enligt obestyrkt uppgift hos Alnander), för ärkebiskop Laurentius Paulinus Gothus tryckeri där 40—41, för Ericus Schroderus tryckeri i Sthlm 41—45 o i Nyköping 45—46, ägde detta tryckeri från 46, flyttade det till Gbg juli 50.

G sannolikt åtskilliga år före 63 med Sara Johansdtr, d i jan 77 (ej 74).

Biografi

G kallades 1647 från Nyköping till Gbg, vars syndikus Lars Broman (bd 6) 1646 hos regeringen begärt, att staden skulle privilegieras att upprätta ett boktryckeri. Hans flyttning dit hindrades emellertid i flera år av arbetet med att fullborda tryckningen av den 1647 avlidne Ericus Schroderus översättning av den tyske astrologen och historiografen Johann Carios väldiga krönika från världens skapelse till kejsar Karl V. Detta arbete slutfördes 1649, och följande år förnyade göteborgarna genom superintendenten Ericus Brunnius (bd 6) sin kallelse.

I juli 1650 flyttade G med sitt tryckeri till Gbg och blev denna stads förste boktryckare. Där hade han till en början svårt att försörja sig, eftersom han ej hade privilegium på böcker med säker avsättning. En tid planerade G därför att flytta till Åbo men kvarstannade i Gbg, sedan han 1653 fått drottningens privilegium på tryckning och försäljning av ABC-boken på latin och svenska, Luthers katekes, psalmboken och diverse skolböcker. Han anlitades även av Gbgs magistrat för tryckning av dess förordningar och tycks också ha ansett sig äga förlagsrätten till Schroderus arbeten, av vilka han tryckte nya upplagor. 1669 tryckte G Jonas Erici Billovius, Ghristeligh förklaring öfwer then store propheten Esaiam, I—III, »den mest betydande tryckeriprodukt som såg dagen i Gbg på 1600-talet» (Engström). G fick så småningom stort anseende för sina prydliga och tydliga alster och blev genom sin tilltagsenhet och oräddhet betydande även som förläggare. Av ett brev från honom till M G De la Gardie framgår, att Georg Stiernhielm underhandlat med honom om tryckning av vissa av sina skrifter, men dessa underhandlingar torde ej ha lett till något resultat. 1657 dömdes han till böter för olaga intrång i en bokbindares näringsfång, vari enligt skråordningen även handeln med böcker ingick. 1667 miste G genom skeppsbrott vid Norge papper och stilar, som han beställt från Hamburg, och 1669 drabbades hans verkstad av vådeld, varför han följande år av regeringen fick brev på en del av kyrkotionden av en socken i Dalsland. G:s liv fördystrades även av hans hustrus otrohet.

G: s tryckeri övertogs efter hans död av sonen Tideman G (d 1679). Efter dennes tidiga bortgång drevs det i tur och ordning av hans änka Anna Corneliidtrs (d 1721) senare män Lars Lönbohm (d 1685), Jöns Rahm (d 1695) och Zacharias Hagemann (d 1725) samt av Johan Hagemann (d 1727), hennes son i sista giftet. Dennes änka Maria Kräkel avhände sig tryckeriet omkr 1730.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från G i Bibliographica Gardies saml, RA.

Källor och litteratur

Källor o litt: Brev från Reinhold Amundsson G 12 april 1677 (ej 1674), M G De la Gardies saml, RA. — H Almquist, Gbgs hist, 1—2 (1929—35); J Alnander, Boktryckerikonstens uppkomst o fortgång uti Sverige, ed Å Davidsson (1959); W Berg, De äldre boktryckarne i Gbg (Boktryckerikalender, 4, 1896); S E Bring, Boktryckerierna i Uppsala, 1 (1962); G Clemensson, De äldsta trycklistorna från Gbg (Bibliogr o personhist studier tillägn Gustaf Bernström, 1927), s 39 f; Collijn; I Collijn, En bokförteckn från Amund G:s boktr i Gbg (NTBB 1943); G Engström, Boktryckare o bokproduktion i Gbg under 1600-talet (Nordisk boktryckarekonst, 2 o 4, 1956); H Fröding, Berättelser ur Gbgs äldsta hist (1908); dens, Berättelser ur Gbgs hist under frihetstiden (1919); H O Indebetou, Nyköpings minnen (1874); G E Klemming o J G Nordin, Sv boktryckerihist 1483—1883 (1883), s 165, 255 f, 647; Å Kromnow, Georg Silfverström o Carl Ulrik Leijonmarck o deras samkr i KK (PHT 1946); G Lext, Bok o samhälle i Gbg 1720—1809 (1950), s 113, 307; H Schück, Den sv förlagsbokhandelns hist, 1 (1923), s 146, 192 f, 212, 231. — Meddel av fil lic Arne Losman, Gbg.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Amund Nilsson Grefwe, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13173, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2024-07-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13173
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Amund Nilsson Grefwe, urn:sbl:13173, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2024-07-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se