Herman Hall, Smålands-Bild

Herman T Hall

Född:1837-10-06 – Hakarps församling, Jönköpings län
Död:1883-06-28 – Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län

Boktryckare, Tidningsutgivare


Band 17 (1967-1969), sida 774.

Meriter

Hall, Herman Teodor, f 6 okt 1837 i Hakarp (Jönk), d 28 juni 1883 i Jönköping. Föräldrar: pappersmästaren Per Johan H o Ingrid Sara Björkman. — Boktryckare o tidningsutgivare.

G 8 nov 65 i Jönköping m Hedvig (Hedda) Christina Daniela Wilhelmina Nylander, f 2 mars 42 i Vittaryd (Kron), d 20 dec 06 i Jönköping, dtr till kh Daniel N o Agneta Christina Sager.

Biografi

Herman H började sin bana som lärling hos utgivaren av Jönköpings Tidning, J P Lundström. 1861 startade han ett eget tryckeri i Jönköping, där han till en början mest tryckte söndagsskole- och väckelseskrifter samt sedlar utgivna av »Himmelrikets bank». Dessa var emellertid alltför lika riksbankens femkronorssedlar, och han tvingades därför att upphöra med utgivningen i den form den hade från början. 1865 startade H Jönköpings-Posten och blev tidningens förste redaktör. Hans tryckerirörelse växte undan för undan och nya tidningar grundades. 1872 började han i Kristinehamn utge Wermlands Allehanda och 1873 tillkom Hvetlanda Tidning och Svenska Posten.

Jönköpings-Posten var vid starten en veckotidning, men från nyåret 1867 kom den ut två gånger i veckan och från juli 1887 tre gånger. Först på hösten 1904 blev den daglig. Redan från början hade tidningen en kristen evangelisk-luthersk inriktning. H själv var en hängiven talesman för de religiösa folkrörelserna och sökte på alla sätt främja dem genom sina tidningar. Han var nykterhetsman ända från ungdomen och en av grundarna av den första godtemplarlogen i Jönköping. H var ovanligt verksam och företagsam men ingen ekonom. När tryckeriverksamheten utvidgades, överlät han 1874 sin rörelse till H Halls boktryckeri ab. Han kvarstod som disponent i det nya bolaget, men det var andra män som ställdes i ledningen för själva tidningen. I mars 1876 anlade H ett nytt tryckeri i förening med en litografisk anstalt, men redan i juni 1877 gick företaget i konkurs. Under sina sista år var H:s verksamhet inskränkt till en liten tryckerirörelse och till utgivandet av några mindre tidningar.

H var först och främst banbrytaren och nyskaparen, som trots små medel inte lät sig nedslås i tron på sin sak. Sin idérikedom ställde han helt i väckelserörelsens tjänst, och han blev den främste initiativtagaren till den kristliga politiska pressen i Jönköping. Han blev aldrig förmögen på sina företag, och hans stora familj lämnades vid hans bortgång i mycket små omständigheter.

Författare

Alfhild HalénSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Utgivit: Jönköpings-posten 1865—75 (även red), Christlig månadsskrift för hemmet 1865 —66, 1870, Wermlands allehanda 1872 (även red), Svenska posten 1873—75 (även red), Hvetlanda tidning 1873—75, Nya posten 1875—77 (red 1875—76), Säfsjö tidning 1876, Nässjö allehanda 1876—77, Budskapet 1877, Vestergötlands allehanda 1877, Lilla barnvännen 1877—82, Nya weckobla-det för svenska folket 1878—79, Good- templar-tidningen 1882—83 (endast förlagt); Sv posten 1874—75 samt Nya posten tr Sthlm, övr Jönköping; jfr Lundstedt.

Källor och litteratur

I A Bonnier, Anteckn:ar om sv bokhandlare, 1 (1920); Jönköpings-Posten 1865—1965, jubileumsnr 2, 15 jan 1965; G E Klemming o J G Nordin, Sv boktryckeri-hist 1483—1883 (1883); Lundstedt; Sv folkrörelser, 2 (1937). — Nekr i Jönköpings-Posten 30 juni 1883.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Herman T Hall, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13547, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alfhild Halén), hämtad 2023-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13547
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Herman T Hall, urn:sbl:13547, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alfhild Halén), hämtad 2023-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se