Inge d.y.

Död:0

Kung


Band 19 (1971-1973), sida 781.

Meriter

Inge d y, brorson till I d ä, sv konung i början av 1100-talet. Fader: konung Halsten av Sverige (bd 18).

G enl sv 1400-talsuppg (SRS 1:1, s 258) m den som helgon dyrkade Ragnhild, vilken uppges ha grundat Södertälje kyrka o blivit begraven där (enl annan 1400-talsuppg g m hans farbror Inge d ä), enl isländsk 1200-talsuppg (Fagrskinna) m Ulfhild Håkonsdtr, dtr till den norske stormannen Håkon Finnsson (Thjottaätten) o enl flera källor g m konung Nils Svensson (d 1134) av Danmark o konung Sverker d ä (d 1156) av Sverige.

Biografi

I uppges i västgötalagens kungalängd ha efterträtt sin enligt isländsk uppgift 1118 avlidne bror Filip som konung och blivit förgiftad "med ond dryck" i Östergötland. Enligt isländsk uppgift efterträdde han tillsammans med Filip deras farbror I d ä. Avsaknaden av ytterligare källnotiser tyder på att I:s regering var kort. Den enda kronologiska hållpunkten synes vara Saxos uppgift, att götarna (gothi) efter en sv konungs död valde Magnus Nilsson till konung, som stupade redan 1134. I var sannolikt den siste manlige medlemmen av Stenkils dynasti. En 1300-talsuppgift, att han var svärfar till Erik den helige, torde vara oriktig (Westman; Beckman).

I:s gravmonument i Vreta klosters kyrka tillkom på 1500-talet på initiativ av Johan III.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: N Ahnlund, Vreta klosters äldsta donatorer (HT 1945), s 303, 324; N Beckman, Kungagravar o medeltidshist (Fornv 1921), särsk s 31 f; H S Collin o C J Schlyter, Saml af Sweriges gamla lagar, 1 (1827), s 300; S Curman o E Lundberg, Vreta klosters kyrka (Sveriges kyrkor. Östergötland, 2, 1935); Fagrskinna (1902—03); HeiÖreks saga (1924); O Odenius rec av T Lunden, Sv heigon (ms för Fornv 1973); A Schiick, Drottning Ulvhilds härkomst (PHT 1953); H Schiick, Den äldsta kristna konungalängden i Sverige (1914), s 30; A M Strinn-holm, Sv folkets hist, 3 (1848), s 55, 61 ff; H Toll, "Ulvilda Norica" (Hist tidsskr utgitt av den norske historiske förening, 5: 5, 1924); dens, Kungagravarne i Vreta kloster (1922); K B Westman, Den sv kyrkans ut-veckl från St Bernhards tidevarv till In-nocentius III:s (1915), s 77; dens, Erik den helige o hans tid (Erik den helige, 1954), s 90.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Inge d.y., https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14102, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2022-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14102
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Inge d.y., urn:sbl:14102, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2022-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se