konung FilipKung


Band 16 (1964-1966), sida 22.

Meriter

Filip, svensk konung, d. 1118, son till konung Halsten (av Stenkilska ätten). Konung efter omkr 1100.

Biografi

F efterträdde enligt Uppsalalängden Inge d ä. Västgötalagens kungakrönika sätter däremot Halsten som F:s företrädare men befinner sig då i strid med notiser hos den med händelserna samtidiga Adams krönika; den bör sålunda ej beaktas. Den traditionella uppgiften att F var samregent med sin bror Inge d y har intet stöd i de äldsta svenska kungalängderna och möter först – och under medeltiden endast – i genealogiskt konstruktiva isländska skrifter, Langfedgatal och Hervararsagan. I den svenska kungalängden intill 1333, som är utpräglat kompilatorisk och influerad bl a av isländsk genealogisk konstruktion, sättes F som samregent till den av Saxo omtalade Ragnvald Ingesson. Att denne skulle varit svensk kung är emellertid okänt för alla andra källor. Enligt uppgifter i Hervararsagan regerade F kort tid. Hans regering måste ha börjat efter omkring 1100, då Inge d ä ännu var i livet. Knappast om någon annan svensk kung från kristen tid, som varit rikets obestridde herre, föreligger så få uppgifter. Västgötalagens kungakrönika, som under följande sekel betraktar den Stenkilska ättens skede som den gamla goda tiden och trots sina bristfälliga kunskaper om dess regenter tydligen om var och en av dem vill meddela något positivt, berättar, att ingen kunde tillvita F lagbrott. Egendomligt nog är denne eljest så okände konungs dödsår bekant: Are nämner i Islendingabok bland sina kronologiska notiser Filips död 1118. Det finns ingen anledning att betvivla uppgiften. Enligt en uppgift i Hervararsagan var F gift med Harald Sigurdssons (Harald Hårdråde) dotter Ingrid; enligt andra isländska källor var hon gift med den danske kungen Olof Svensson (Olof Hunger). Det kan givetvis tänkas, att F äktat dennes änka. Detta spörsmål hänger samman med frågan om arten av den del av Hervararsagan, som behandlar de svenska kungarna fram t o m F. Det har å ena sidan gjorts gällande, att denna del skulle direkt återge ett parti ur Are fro-des större förlorade Islendingabok och alltså Vara författad kort efter 1117 (Schück). Å andra sidan har det hävdats, att den ingår som integrerande del i den omkr 1300 författade Hervararsagan (Weibull).

Författare

Sture BolinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Are hinn fróðe Þorgilsson, Islendingabók, ed F Jonsson (1930); Heiðreks saga, ed J Helgason (1924); SRS 1 (1818). H Schück, Smärre bidr till nordisk litt:hist (ANF, N F, 8, 1896); dens, Sveriges förkristna konungalängd (UUÅ 1910, Program; dens, Den äldsta kristna konungalängden i Sverige (UUÅ 1914, Program); L Weibull, Kritiska undersökn i Nordens hist omkr år 1000 (1911).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
konung Filip, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14124, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sture Bolin), hämtad 2022-05-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14124
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
konung Filip, urn:sbl:14124, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sture Bolin), hämtad 2022-05-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se