Abraham Fischer

Född:1724 – Stockholms stad, Stockholms län (db för Sthlm tyska.)
Död:1775-08-04 – Katarina församling, Stockholms län

Arkitekt, Teckningslärare


Band 16 (1964-1966), sida 63.

Meriter

2 Fischer, Abraham, sonsons son till F 1, dp 11 okt 1724 i Sthlm (Ty), d 4 aug 177S där (Kat). Föräldrar: handl Lorens F o Johanna Catharina Gieseke. Volontär vid fortifik i Stralsund 26 juli 1739, underkonduktör vid fortifik:s Karlskronabrigad 28 juni 1745, adjutant vid fortifik:s skånska brigad 21 mars 1754, konduktör vid Sthlmsbrigaden 23 febr 1758, löjtn 9 dec 1760 (med tur från 14 april 1755), kapten vid Sthlmsbrigaden 27 nov 1765, avsked med majors karaktär 12 sept 1768. – Ogift.

Biografi

F:s hågkomst hos eftervärlden sammanhänger ej med hans militära bana utan helt med de under hans kommendering i Malmö som adjutant vid fortifikationen omkr 1754 påträffade ritningarna över skånska herrgårdar, tecknade, på 1680-talet av Gerhard von Buhrmann ( bd 6), förmodligen som omramning till en nu försvunnen eller förstörd karta. Dessa ritningar, som F fann i Malmö och som han »vid lediga stunder haft tillfälle att från glömska och undergång frälsa», är som original försvunna, liksom kartan, för vars skull de en gång torde ha utförts. F lyckades dock publicera dem under titeln »Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne» (1756). Konstnärligt saknar de 50 i koppar stuckna bilderna allt värde, och F har ej heller medverkat vid deras utförande; men topografiskt och historiskt kan de ej skattas högt nog. Detta insåg redan 1756 Carl Christoffer Gjörwell (i Swenska Mercurius, okt).

F sökte med alla medel upphöja Buhrmanns ritningar till ett avsett supplement till Dahlberghs Sueciaverk, trots att varje bevis därför saknas. Han befriades dock i k brev (26 mars) 1756 från charta-sigillata-avgiften under motivering, att frånvaron i Sueciaverket av Skåne »till någon del» ersattes av F:s samling. De skånska slottsägarna visade inget intresse att påkosta publicering av sina gårdar i 1680-talets fömedringstillstånd. Det blev en brokig samling av 25 privata donatorer, som F 1755 lyckades anskaffa och vilkas namn förevigades på kopparsticken. År 1763 inlöste staten restupplagan av »Prospecter» jämte kopparplåtarna, som nu finns i Nationalmusei gravyrsamling.

Om F:s konstnärliga förmåga känner man endast, att han varit teckningslärare vid fortifikationen samt att han utfört en tuschlavyr (signerad) över Älvsborgs fästning (UUB).

Författare

H H von SchwerinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Utgivit: Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne som. . . blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur capitain Burman men nu . . . på trycket utgifne år 1756 af Abraham Fischer. Sthlm 1756. Titelbl., 25 pl. [Faksimiluppl.:] Sthlm 1856 o. Malmö 1959.

Källor och litteratur

Källor o litt: RR, Direktionens för Arméns pensionskassa skrivelser till KM:t 1768 jämte bil, vol 648, RA. – Ernst Ericsson o G Rabe, Kungl fortifik:s hist 1719–1811, 4: 1 (1930); H H von Schwerin, Burman-Fischers Skånska Prospekter, Gustaf Fredrik Feldts Suecia-supplement och de »Rålambska akvarellerna» (Skånes hembygdsförb:s årsb 1949), samt där anf källor; SKL 2 (1953); H Wåh-lin, Scania antiqua (1931).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Abraham Fischer, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14149, Svenskt biografiskt lexikon (art av H H von Schwerin), hämtad 2020-11-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14149
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Abraham Fischer, urn:sbl:14149, Svenskt biografiskt lexikon (art av H H von Schwerin), hämtad 2020-11-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se