Eduard Fränckel

Född:1836-12-17 – Göteborgs stad, Västra Götalands län
Död:1912-02-04 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Industriman, Kommunalman, Riksdagsman


Band 16 (1964-1966), sida 600.

Meriter

Fränckel, Eduard, f 17 dec 1836 i Gbg, d 4 febr 1912 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: grosshandlaren Moses F o Selly (ej Sally) Delbanco. Elev vid Chalmerska slöjdskolan i Gbg 1850—53, studier vid Polytechnisches Institut i Hannover 1854 o vid Technische Hochschule i Karlsruhe 1855, nivellör vid Statens järnvägsbyggnader s å (tjänstl därifrån två år för utlandspraktik, huvudsakl i Manchester), maskiningenjör i Gbg vid Statens järnvägstrafik 1863, maskindir i Sthlm vid samma verk 1870—73, led av styr för Lifförsäkringsab Nordstjernan 1871—1908, verkst dir för ab Atlas, Sthlm, 1873—87, led av styr för Sthlms Nya Spårvägsab 1876—1904 (ordf 1902—04), av stadsfullm i Sthlm 1878—1912 (be-redningsutsk 1883—1912), led av flera statliga kommittéer 1884—1905, revisor vid Bergslagernas järnvägsab 1888—93, Österrike-Ungerns generalkonsul i Sthlm 1888—1912, led av FK 1889—1911 (statsrevisor 1891—93, led av statsutsk 1894—1909, av bankoutsk 1910—11), ordf i styr för Bultfabriksab, Hallstahammar, 1900—12, en av förest:na i Mosaiska förs i Sthlm 1904—12, led av Järnvägsrådet 1908—12, idkade grosshandel i Sthlm tills med Carl Georg Blanck under firma Blancks Oljeimport-Bolag. RVO 1870, KVO2kl 1890, KVO1kl 1896, KNO1kl 1909.

G 16 dec 1862 i Sthlm (Mosaiska) m Betty Davidson, f 21 maj 1843 där (ibid), d 1 juni 1908 där (ibid), dtr till konditor Jakob Vilhelm D o Bernhardina Levin.

Biografi

I unga år hade F skaffat sig en omfattande ingenjörsutbildning i Sverige, Tyskland och England och fick i april 1855 anställning vid byggandet av västra stambanan. Efter överflyttning som maskindirektör till Sthlm 1870 fick han bl a leda slutuppförandet av järnvägsverkstäderna vid Liljeholmen.

Tillsammans med grosshandlaren Anders Wilhelm Frestadius hade F redan 1870 tagit initiativet till inrättande av spårvägstrafik i huvudstaden. År 1872 bildades för detta ändamål Sthlms Spårvägsab, vilket dock ej kom att utöva någon verksamhet. Då sedermera 1876 Sthlms Nya Spårvägsab bildades, blev F ledamot av styrelsen.

F lämnade 1873 statstjänsten för att i stället ägna sig åt enskild affärsverksamhet och blev direktör för det av bl a A O Wallenberg grundade ab Atlas i Sthlm, som tillverkade lokomotiv, järnvägsvagnar, brobyggnader m m. Här kvarstod han till 1887, då företaget måste finansiellt rekonstrueras. K A Wallenberg, som ansåg F olämplig som chef, gjorde honom i stället till revisor vid Bergslagernas järnvägsab. I huvudsak ägnade F därefter sitt intresse och sin stora arbetsförmåga åt allmänna angelägenheter som ledamot av Sthlms stadsfullmäktige och som riksdagsman.

Efter en uppmärksammad valstrid inom det konservativa lägret mellan protektionister och frihandlare utsågs F 1888 jämte nyutnämnda statsrådet justitierådet Axel Örbom, liksom F tullvän, till ledamot av riksdagens första kammare, som han kom att tillhöra ända till 1911. Här var han lika outtröttligt verksam som inom det kommunala arbetet och deltog aktivt i ett stort antal kommittéer och utredningar. Han intresserade sig särskilt för järnvägs- och spårvägsfrågor, som han kände väl till.

I en nekrolog sades F ha varit avgjort framstegsvänlig särskilt i sociala och ekonomiska frågor trots sin konservativa läggning. Från Sthlms stadsfullmäktiges berednings-Utskott har Sixten v Friesen vitsordat hans »mångsidiga praktiska begåvning», »sällsporda lust och iver att arbeta» och »snart sagt otillfredsställbara behov att få använda sina stora krafter». Den ton han gärna tog sig i riksdagsdebatterna berättigades föga av anförandets innehåll och form (Thyselius). Värdet av hans inlägg minskades av att han alltid kastade sig in i diskussionen, innan han fullt penetrerat ämnet. För sina livliga och mångordiga anföranden kallades han »Ångtruten» (Hamilton). Privat var han enligt svärsonen Josef Sachs en mycket originell person med spartanska vanor.

Författare

C-R Cramér med bidrag av Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Enstaka brev från F i GUB o UUB.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: CD:s konseljakter 21 nov 1871, nr 3, 16 juni 1875, nr 33, 12 april 1876, nr 32, RA. — Saml af anmäln:r till handelsregistren 1888 (1888—89). — Bergslagernas jernvägs-ab 1872—99 (1900), s35; G Bodman, Chalmers tekn inst. Matr 1829— 1929 (1929); S Drysén, E F (H8D, årg 8, nr 8) 1907; M Fahl, Matrikel (The Royal Bachelor's Club 1769—1944, 1947); O Gass-lander, Bank o industriellt genombrott, 1—2 (1956—59); H Hamilton, Hågkomster (2 uppl, 1928); E Hildebrand, Sthlms stadsfullm 1911—20 (1952); E A Jansson, Hallstaham-mars bruks hist (1953); Linjen som naturen gav. En bok om Bultfabriks-ab Hallstaham-mar, red A Ahlgren (1948), s 8 f; H Meijer, Kommittépolitik o kommittéarbete (1956); Minnesskr vid Sthlms stadsfullmäktiges 50-års jubileum 1913 (1913); E Palmstierna, Ett brytningsskede (1951), s 85 f; J Sachs, Mitt livs saldo (2 uppl, 1949), s 111 f; Statens järnvägar 1856—1906, 1—4 (1906); Sthlms kommunalkal 1907—11; F Ström, Min ungdoms strider (1940), s 407; [E Thyselius,] Våra herrar i FK. Saml af Daniel Petersson, privatman (1908); [G Tisell,] Bultfabriks-ab Hallstahammar 1873—1923 (1923); A Törnebladh, Riksdagsminnen (1913). —¦ Nekr i SvD 5 febr 1912.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eduard Fränckel, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14536, Svenskt biografiskt lexikon (art av C-R Cramér med bidrag av Hans Gillingstam), hämtad 2020-03-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14536
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eduard Fränckel, urn:sbl:14536, Svenskt biografiskt lexikon (art av C-R Cramér med bidrag av Hans Gillingstam), hämtad 2020-03-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se