C Gösta W Gartz

Född:1868-02-18 – Jakobs församling, Stockholms län
Död:1939-11-20 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Arméofficer, Idrottsledare, Fortifikationsofficer, Ryttare


Band 16 (1964-1966), sida 748.

Meriter

Gartz, Claes Gustaf (Gösta) Wilhelm, f 18 febr 1868 i Sthlm (Jak), d 20 nov 1939 där (Engelbr). Föräldrar: bokförläggaren Johan Adolf G o Ebba Frössén. Mogenhetsex i Sthlm 1886, off:ex 17 okt 1888, underlöjtn i fortifikationen 9 nov s å, utex från art- o ingenjörhögsk 1893, elev vid ridskolan på Strömsholm 1893—94, löjtn i fortifikationen 9 mars 1894, kapten 12 aug 1903, fortifikationsofficer i 1: a arméfördeln: s stab 1906—13, major 11 okt 1912, tjänstgjorde i marinförvaltn 1914—15, lär i byggn:konst o beskrivande geometri vid art- o ingenjörhögsk 1914—20, chef för arméförvaltn:s fortifikationsdep:s kasernbyrå 1915—27, överstelöjtn 1 dec 1916, överste 25 sept 1919, chef för fortifikationsstaben 1923—26. — RSO 1909, RVO 1919, KS02kl 1922, KSO-Ikl 1925.

G 12 nov 1898 i Karlsborg (Skar) m grevinnan Anna Eleonora v Schwerin, f 8 okt 1873 på Bredgården, Simtuna (Vm), d 18 mars 1951 i Sthlm (Engelbr), dtr till översten greve Carl Filip Bogislaus v S o Charlotta Sofia Eleonora Schürer v Waldheim.

Biografi

Gösta G var en framstående kapplöpningsryttare, skytt och roddare. Inom kapplöpningssporten var han även som tränare en erkänd kapacitet. Höjdpunkten på G:s karriär som ryttare var måhända segern i Gbgs steeple-chase 5 juni 1898 på den av honom själv tränade, från England importerade halvblodshingsten Commodore. Hans idrottsintresse drev honom så småningom över till segelsporten, där han speciellt kom att syssla med volontärutbildningen. Många pojkar har i G:s bok »Segelsportens grunder» fått sitt intresse väckt för sjön och hans konstruktionsritningar till segelbåten Pojkbåt har blivit flitigt använda. Även som filatelist gjorde sig G ett namn och var beträffande »nyanserna» en osviklig kännare.

Under G: s tid som fortifikationsofficer vid fördelningsstaben i Hälsingborg och som kasernbyråchef i arméförvaltningen skedde övergången från indelningsverk till värnpliktsarmé. Ett stort antal kasernbyggnader vid armén slutfördes under denna tid under G:s ledning.

Författare

Erik WiklandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Segelsportens grunder. Sthlm 1919. 160 s. (Idrottsbiblioteket, 12.) 2. omarb. och tillök, uppl. 1925. — Kappsegling. Sthlm 1919. 127 s. (Ibid., 13.)

Källor och litteratur

Källor o litt: N Fischerström, Ridskolan å Strömsholm (1918); J Kleberg, Arméför-valtn (1936); Ny Tidn för idrott med bilaga Segling, 1898—1919; Skandinavisk kapp-löpn:kal o Va:ddelöbskal (1894—1904); SMoK; Tidn för idrott, 1893—97; G Wie-desheim-Paul, Minnen från turfen (1927), s 12 f. — Nekr i SvD 21 nov 1939.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Gösta W Gartz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14664, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2019-02-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14664
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Gösta W Gartz, urn:sbl:14664, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2019-02-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se