Fahlén, släktBand 15 (1956), sida 34.

Biografi

Fahlén, norrländsk släkt, härstammar från Olof Olsson i Fanom, Torsåkers sn (V. norrl.). Hans son handlanden Pehr Fahlén (f. 1790, d. 1871), blev genom gifte med Catharina Margaretha Olsdotter ägare av 7 3/4 seland jord i Tjäll, Multrå sn i Ångermanland. Hans son grosshandlaren Johan F. (f. 1826, d. 1907), ägnade sig åt trävaruaffärer – sådana voro Ådalens då allt uppslukande intresse – och blev en av »älvens ledande män». Tillsammans med Constantin Falck (se denne), och N. D. Qvist bildade J. F. Strömnäs aktiebolag och var även med om att bilda Nylands Trävarubolag. Ungefär samtidigt anlade han i Sånga sn en mindre ångsåg, kallad Para. Av praktiska skäl flyttades sågen 1884 längre ned efter älven till Dynäs, strax söder om Wäija och nära Sandviken. J. F. äktade i sitt första gifte Margaretha Strindlund, dotter till den bekante riksdagsmannen och talmannen i bondeståndet Nils Strindlund i Skedom, också i Multrå sn. I detta gifte föddes tre döttrar och sonen Petrus (Pehr) F. (f. 1854, d. 1897), som under de första åren vid Dynäs inträdde som disponent där. Denne lämnade emellertid Dynäs 1893 för att tillträda en liknande plats på Svartöns sågverk i Norrbotten. Då Dynäsföretaget 1896 ombildades till aktiebolag (aktiekapital 600 000 kr.) med J. F. och hans barn som delägare, var det meningen, att Pehr F., nu tysk vice konsul i Luleå, skulle återinträda vid Dynäs, men han avled dessförinnan på Svartön. Vid sekelskiftet (nov. 1899) drog sig Johan F. tillbaka till förmån för sonen Abr. Hugo F., som år 1907 efterträddes av sin systerson John V. Ekman (se SBL, 13, s. 29–33). Johan F. hade även varit med om att anlägga Wäija ångsåg 1867 – företaget fick under dottersonen Ekmans tid gemensam ledning med Dynäs (se anf. art.). Utom i Strömnäs och Dynäs var J. F. under många år styrelseledamot i Svanö aktiebolag liksom han var med i ledningen av det 1873 bildade Sundsvall-Nylands Ångbåts-aktiebolag, bildat i och för sjöförbindelse med huvudstaden. Johan F. satt även i riksdagens andra kammare 1873–75. F. skildras av N. H. Qvist, som även i övrigt ingående berört familjens insatser, som »en ståtlig svenskmannatyp, rak och spänstig in i det sista». I sitt andra gifte (1862) med Helena Berglund från Klofsta, i samma socken som Skedom, hade han två söner, löjtnanten i Västernorrlands regites reserv Johan F. (f. 1863, d. 1903) och den bekante trävarumannen auditör Abraham Hugo F. (se nedan).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Torsåkers förs:s födelsebok 1790, Landsarkivet i Härnösand. – G. z. Hedenström, Sveriges bondestånd 1809–1866, 1. Talmän och vice talmän (1922), s. 72; N. H. Qvist, Ådalen, 1–2 (1943, 46); Sv. porträttgalleri, 25:2 (1905), s. 325, och dess Generalregister (1913).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fahlén, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14974, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14974
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fahlén, släkt, urn:sbl:14974, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se