G (Gösta) A Bucht

Född:1884-10-01 – Härnösands domkyrkoförsamling, Västernorrlands län
Död:1945

Matematiker, Hembygdsforskare


Band 06 (1926), sida 635.

Meriter

Bucht, Gustaf (Gösta) Andreas, f. 1 okt. 1884 i Härnösand. Föräldrar: rektorn vid folkskoleseminariet i Härnösand Gustav Vilhelm Bucht och Anna Linnea Elisabet Sidner. Elev vid övningsskolan vid folkskoleseminariet i Härnösand ht. 1891—ht. 1893 och vid Härnösands h. allmänna läroverk vt. 1894; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 5 juni 1902; student vid Uppsala universitet 12 sept. s. å.; fil. kand. 14 dec. 1904; fil. lic. 15 sept. 1908; disp. 12 maj 1909; fil. doktor 28 maj s. å.; reste i Tyskland, Schweiz och Italien okt. 1906—maj 1907; erhöll Letterstedtska utrikes resestipendiet 17 dec. 1910; inskrevs vid universitetet i Göttingen 9 juni 1911; studerade därstädes med ett kortare avbrott till mars 1912 samt vid Sorbonne och College dé France i Paris 24 mars—29 juni 1912. Docent i matematik vid Uppsala universitet 8 juni 1909—31 maj 1914; vik. rektor vid Härnösands folkskoleseminarium 31 juli—15 aug. 1909; genomgick provårskurs vid Uppsala h. allmänna läroverk läsåret 1910 —11; uppförd i femte rummet bland sökande till professuren i matematik vid tekniska högskolan 3 febr. 1913; timlärare vid Uppsala folkskoleseminarium aug. s. å.—apr. 1914; vik. adjunkt därstädes maj—juni 1914; förordnad att uppehålla examensskyldigheten under examensperioden vt. s. å.; lektor i matematik och fysik vid Härnösands h. allmänna läroverk 29 maj s. å.; ledamot av Härnösands domkapitel 1914—26; e. lärare vid navigationsskolan i Härnösand 5 aug. 1915—30 sept. 1917; uppförd å andra förslagsrummet till professor i matematik vid Chalmers tekniska institut 18 aug. 1915; rektor vid Härnösands h. allmänna läroverk 28 sept. 1917; ledamot av kyrkorådet och stadsfullmäktige i Härnösand samt av styrelsen för Härnösands elementarläroverk för flickor från 1923 och av Härnösands folkskolestyrelse från 1925; ombud vid kyrkomötet 1925; med bibehållande av rektorsförordnandet lektor i matematik och fysik vid h. realläroverket å Östermalm i Stockholm 29 jan. 1926. Erhöll Ferrnerska belöningen 1909.

Gift 22 aug. 1911 med fil. kand. Ellen Sofia Löidgren, f. 28 dec. 1885, dotter till fröhandlaren Fredrik Löidgren i Sundsvall.

Biografi

Tyngdpunkten av B: s vetenskapliga verksamhet faller inom den högre algehran och gruppteorien, på vilka områden han under studietiden i Uppsala infördes av professor A. Wiman. Till dessa discipliner har B. givit flera bidrag av värde. Så har han visat, hur ett uttryck kan bildas, som ger alla de pn rötterna till en algebraiskt lösbar ekvation av graden pn och blott dessa rötter. Sedan B. som rektor knutits till Härnösands läroverk, har han bedrivit lokalhistoriska forskningar, vilka resulterat i en rad uppsatser till Härnösands, dess kulturinstitutioners och dess stifts historia, offentliggjorda i Hernösandsposten, Från ådalar och fjäll, Nord. tidskr. för bok- och biblioteksväsen, Arkiv för norrländsk hembygdsforskning, Härnösands landstormsförenings festskrift samt i läroverkets årsredogörelser. En artikelserie i Hernösandsposten har även utgivits självständigt under titeln »Härnösand i forna dagar» (1923).

Författare

C. w. oseen.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten


Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 28 mars 1913, 29 maj 1914, 23 sept. 1915 och 28 sept. 1917 (meritförteckn.), RA; Lärarmatrikeln 1922, utg. av Y. Dahl (1923), där jämväl B:s tryckta arbeten äro förtecknade.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
G (Gösta) A Bucht, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17126, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. w. oseen.), hämtad 2023-02-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17126
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
G (Gösta) A Bucht, urn:sbl:17126, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. w. oseen.), hämtad 2023-02-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se