Carl Fredrik Burghausen, von

Född:1811-03-20 – Finland (På Koskis i Kyrkslätts sn)
Död:1844-02-17 – Stockholms stad, Stockholms län

Författare, Journalist


Band 06 (1926), sida 745.

Meriter

2. Carl Fredrik von Burghausen, den föregåendes sonsons sonsons son, f. 20 mars 1811 på Koskis i Kyrkslätts socken i Finland, d. 17 febr. 1844 i Stockholm. Föräldrar: kaptenen vid arméns flotta Karl Gustav von Burghausen och Fredrika Nordberg. Student i Helsingfors 18 juni 1832; inskriven vid universitetet därstädes t. o. m. våren 1838. Medarbetare i Helsingfors morgonblad. Överflyttade till Stockholm 1841. — Ogift.

Biografi

B. ägnade sig åt en litterär och publicistisk verksamhet, som dock måste karakteriseras som mindre betydande. Jämte H. G. Piponius utgav han 1840 i Helsingfors den litterära tidningen »Wanadis. Dikt och sanning», av vilken dock blott en halv årgång utkom. Posthumt utgavs 1853 »Bruno, novell», produkten av ett samarbete med A. G. Ingelius. De sista åren av sitt liv vistades B. i Stockholm, där han 1842 publicerade första delen av arbetet »Stockholm, dess historia och topografi samt beskrifning etc.» Denna del, den enda som utkom av de beräknade båda delarna, omfattar stadens historia och utgör endast en kompilation av kända arbeten utan självständigt värde. B. visade sig dock ha blicken öppen för de ekonomiska faktorerna liksom för det rent kulturella inslaget i stadens historia.

Författare

G. Bolin.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Ett och annat om Finland. Af Pavo Suomalaiuen. Sthm 1842. 23 s. (Pseud.) 2: a uppl., tillökt med censuren, Sveriges ställning till Ryssland och thronföljarens besök. Sthm 1843. 52 s. (Pseud.) — Stockholm, dess historia och topografi samt beskrifning om allmänna byggnader, embetsverk och inrättningar, m. m. D. 1*. Stadens historia ifrån dess anläggning till närvarande tid. Sthm 1842. (3), IV, 442 s., (Anon.) [Enl. Linnström; en anteckning av J. H. Schröder i UB: s ex. av arbetet uppger som dess förf. Uno Troili.] ¦— Bruno. Novell af C. v. Burghausen och förf. till Granriskojan . Orig. från Finland. Hfors 1853. (5), 216 s.

Utgivit: Wanadis. Dikt och sanning. N:o 1—52. Hfors 1840. "4: o (Tills, med H. G. Piponius; anon.)

Källor och litteratur

Källor: G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, 1 (1925); Hj. Linnström, Sv. boklexikon åren 1830—1865, 1—2 (1867—83); O. Wasastjerna, Ättar-taflor öfver den på Finlands riddarhus introducerade adeln, 1 ¦ (1879) & suppl.-bd (1883).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Fredrik Burghausen, von, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17180, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Bolin.), hämtad 2020-03-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17180
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Fredrik Burghausen, von, urn:sbl:17180, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Bolin.), hämtad 2020-03-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se