Agathon W Burman

Född:1847-12-11 – Rödöns församling, Jämtlands län
Död:1918-05-19 – Östersunds församling, Jämtlands län

Tidningsman, Kommunalman


Band 06 (1926), sida 762.

Meriter

5. Agathon Wilhelm Burman, f. 11 dec. 1847 i Rödöns församling, d. 19 maj 1918 i Östersund. Föräldrar: kaptenen och förste lantmätaren Erik Kristiansson Burman och Charlotta Karolina Backman. Elev vid Östersunds h. elementarläroverk ht. 1856; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1868; student i Uppsala 9 sept. 1869. E. o. kammarskrivare vid tullverket 29 sept. 1868 och i Stockholms packhus 14 okt. s. å.–1869; e. o. tjänsteman i generalpoststyrelsens kammarkontor 15 okt. 1868; medarbetare i Stockholmsposten 1870, i Dagens nyheter aug. s. å.–1873, i Svenska familjejournalen 1871–76 och i Svenska medborgaren 1872; redaktör och utgivare av Östersunds-posten från 18 aug. 1877 samt av dess halvveckoupplaga Jämtland från 1 dec. 1893; stadsfullmäktig i Östersund från 1884 och var därunder hl. a. ordförande i brandstyrelsen och ledamot i kommittén för försäkring av fast egendom; ordförande i Östersundspostens tryckeri a.-b. från 1887; ledamot av styrelsen för arbetsförmedlingsanstalten och av en år 1914 tillsatt kommitté för Storsjöns reglering.

Gift 7 dec. 1887 med Johanna (Hanna) Katarina Strömberg, f. 19 jan. 1855, dotter till sadelmakaren Johan Ulrik Strömberg i Smedjebacken.

Biografi

Bunden vid Jämtland genom härstamning och ungdomsminnen, ägnade B. så gott som hela sitt liv åt sin fädernebygd. Sedan han under några år haft publicistisk verksamhet i huvudstaden, startade han 1877 tidningen Östersunds-posten, som han sedermera utgav till sin död och gjorde till länets både mest spridda och mest inflytelserika tidningsorgan. B. var en publicist av hög rang, med originell stil och stor skicklighet i polemiken. Sin penna ställde han aldrig i politiska partiåskådningars tjänst, och hans tidning bar ingen utpräglad partifärg. Närmast skulle han väl kunna betecknas som frisinnad i detta ords bästa och ursprungliga betydelse. Städse ådagalade han klok moderation, en aldrig tvekande fosterlandskärlek och först och sist en trofast kärlek till hembygden. Såsom få andra tidningsmän i senare tid förstod han att ställa tidningsarbetets uppgifter i direkt sammanhang med stadens och länets intressen och utveckling; hans tidning var lokalt färgad som kanske ingen annan samtida. Han verkade både genom egna initiativ och genom att stödja andras uppslag. Även som stadsfullmäktig och medlem av kommittéer och styrelser, som handhade stadens och länets angelägenheter, samt genom skrifter berörande länets kommunikationsangelägenheter (Inlandsbanans sträckning) och skogsfrågor fick han tillfälle att visa sitt intresse och sin sakkunskap. Om hans pietet för det förgångna vittnade hans omvårdnad om Runudden på Frösön, och hans blick för framtidens möjligheter röjde sig bl. a. i det uppslag till reglering av Indalsälvens vattensystem, som han under senare delen av sitt liv ägnade sitt intresse.

Författare

G. Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Kronan och Jämtlands strömfall (utarb. på grundval af utredningar, gjorda av Å. Svensson Nobell). Östersund 1911. (Anon.) 12 s. (Särtr. ur Östersunds-posten.) — Bygd och obygd. Ett inlägg i frågan om Inlandsbanan genom Härjedalen. Östersund 1916. 8 s. (Särtr. ur Östersunds-posten.) — Artiklar i Stockholms-posten (1870), Dagens nyheter (1870 —73), Svenska familje-journalen (1871—76), Svenska medborgaren (1872), Östersunds-posten, Jämtland m. fl.

Översatt: F. Govean, Jesus Kristus. Skådespel i 5 afdelningar. Sthm 1875. 56 s.

Utgivit: Illustrerad hushålls-kalender. Handbok i praktisk hushållning. Sthm 1875. 109, (3) s. — Östersunds-posten 1877—1918. Östersund 1877—1918. — Tämtland 1893—1918. Östersund .1893—1918. — Jemtlands läns kalender. [Arg.] 1900, 1904/05. Östersund 1900, 1904.

Källor och litteratur

Källor: Nekrologer i Östersunds-posten m. fl. tidningar.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Agathon W Burman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17185, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2024-06-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17185
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Agathon W Burman, urn:sbl:17185, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2024-06-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se