C August Berwald

Född:1798-08-24 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1869-11-13 – Stockholms stad, Stockholms län

Dirigent, Violinist, Tonsättare


Band 04 (1924), sida 44.

Meriter

3. Christian August Berwald, den föregåendes broder, f. 24 aug. 1798 i Stockholm, d 13 nov. 1869 därstädes. Violinist i K. hovkapellet 15 sept. 1815; andre konsertmästare 1 juli 1832; förste konsertmästare 1 juli 1834–31 dec. 1860; inspektor för akademiens konservatorium 29 dec. 1863–1866. LMA 1841; RVO 1861.

Gift 1) 12 nov. 1831 med Maria Charlotta Ljungberg, f. 12 maj 1816, d 15 jan. 1843, dotter till kakelugnsmakaren Olof Ljungberg; 2) 13 sept. 1845 med pianisten Hedvig Sofia Sundblad, f. 25 aug. 1816, d 7 juli 1897, dotter till hyrkuskåldermannen Per Sundblad.

Biografi

B. var en synnerligen framstående orkesterspelare och åtnjöt som sådan stort anseende, ehuru hans framgångar som konserterande solist voro minst sagt tvivelaktiga. Inom Musikaliska akademien deltog han livligt i arbetet och föreslog upprepade gånger sin framstående broder Franz Adolf till såväl ledamot som lärare. Den lugna och hovsamma form, vari dessa förslag gjordes, och den träffande kritiken av broderns medtävlare synas ge vid handen, att B. var en av de första i vårt land, som uppskattade Franz B:s egenartade geni. Som kompositör är B. mindre betydande. Cronhamn omtalar en komposition av honom, som tillägnats den franska kejsarinnan Eugenie och som belönats med en guldmedalj. — Vid sin död donerade B. sin och sin hustrus musiksamling till Musikaliska akademien. Hans andra hustru, Hedvig Sundblad, var känd som duktig pianist — hon invaldes i Musikaliska akademien 1868 — och donerade en större summa till stipendier åt konservatorieelever.

Författare

Julius RabeSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Kompositioner i handskrift: i MA bibliotek: Rondo pour deux violons, alto et violoncello, (Op, 1.) — Rondo capriccio pour deux violons, alto et violoncello. (Op. 2.) — Fantaisie pour deux violons, viola et violoncelle. (Op. 3.) — Andante et rondo brillant för violin med orkester. (Op. 9; komp. 1834.) — Introduction, théme et variations, för violin och orkester. (Op. 13; komp. 1839.) — Ouverture för orkester (Op. 14). — Concertino för violin med orkester. (Op. 15; komp. 1848.) — Concert militaire, för violin och orkester. (Op. 16; komp. 1832.) — Introduction et allegro, för violin och orkester. (Op. 17; komp. 1849.) — Introduction et rondo giocoso, för violin och orkester. (Op. 18; komp. 1850.) — Théme avec variations, för violin med ackompagnemang af violin, altfiol och violoncell. — I Operans bibliotek: Musik till skådespelet »Rafael Sanzio» av Wollheim.

Källor och litteratur

Källor: J. P. Cronhamn, Kongl. musikaliska akademien åren 1771—1871 (1871); F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms theatrar (1866); T. Norlind, Allm. musiklexikon, 1 (1916).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C August Berwald, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18115, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:7479:Julius Rabe]), hämtad 2023-06-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18115
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C August Berwald, urn:sbl:18115, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:7479:Julius Rabe]), hämtad 2023-06-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se