Erik Turesson (Bielke)

Död:omkring 1328

Diplomat, Riddare


Band 04 (1924), sida 145.

Meriter

2. Erik Turesson (Bielke), den föregåendes son, d troligen omkr. år 1328. – E. var gift med Margareta Bengtsdotter.

Biografi

Såsom väpnare uppträdde E. år 1310 på hertig Eriks sida och var år 1315 riddare, då han i Lödöse medverkade vid »hävdaskiftet» mellan hertigarna Erik och Valdemar. E. var sedermera en av de svenska legater, vilka år 1319 i Oslo avslöto unionstraktaten mellan Sverige och Norge. Samma år var E. riksråd och medlem av Magnus Erikssons förmyndarstyrelse. Vid de viktiga fredsunderhandlingarna med Ryssland i Nöteborg år 1323 var han den främste delegerade från svensk sida. Hans sista kända offentliga uppträdande är hans deltagande i Sörmlandslagens redigering år 1327.

Författare

SV. TUNBERG.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: se ovan under släktöversikten.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erik Turesson (Bielke), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18161, Svenskt biografiskt lexikon (art av SV. TUNBERG.), hämtad 2024-07-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18161
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erik Turesson (Bielke), urn:sbl:18161, Svenskt biografiskt lexikon (art av SV. TUNBERG.), hämtad 2024-07-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se