Sten Bengtsson (Bielke)

Död:1408

Riddare, Marsk


Band 04 (1924), sida 147.

Meriter

5. Sten. Bengtsson (Bielke), brorson till de tre föregående, d 1408. Föräldrar: riksrådet Bengt Turesson (Bielke) och Ingeborg Magnusdotter av Ulvåsasläkten, sedermera omgift med jarlen Erengisle Sunesson (Bååt). Riddare; marsk 1376; innehade dessutom åtskilliga domarbefattningar[1]; bebodde tidtals den gamla släktgården Kråkerum på Öland men synes under senare delen av sitt liv i regel ha vistats på slottet Marieborg nära Enköping, där han också avled.

Gift 1371 med Katarina Holmgersdotter (Ulf).

Biografi

S. var liksom farbrodern Nils Turesson (Bielke) konung Albrekts anhängare och stod i de avgörande striderna 1371 på dennes sida. Så småningom anslöt han sig dock till det aristokratiska oppositionspartiet och var en av de tio förnäma män, vilka av Bo Jonsson utsågos till testamentsexekutörer. I denna egenskap tog han under åren 1388 och 1389 verksam del i drottning Margaretas inkallande och konung Albrekts avsättning. Redan från början var han en av drottning Margaretas betrodda män: han betitlas år 1390 »drottningens hövitsman» och har under de följande åren säkerligen varit ett av de säkraste stöden för hennes välde i Sverige. Såsom bosatt i närheten av Enköping intresserade sig S. för staden och gjorde år 1406 en donation till därvarande skola. Mot Vadstena kloster visade han stor frikostighet, varför vid hans begravning därstädes i klostrets diarium ägnades honom en hedersam minnesruna.

Författare

Sv. Tunberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Bidrag till Skandinaviens historia, utg. af C. G. Styffe, 1, 2 (1859, 64); Sv. diplomatarium fr. o. m. år 1401, 1 (1875—84); Sv. riks-archivets pergamentsbref, 1—3 (1866—72); Sverges traktater med.främmande magter, utg. af O. S. Rydberg, 2 (1880—83). — Kr. Erslev, Dronning Margrethe og Kalmarunionens Grundlaeggelse (1882); K. H. Karlsson, Sv. Bjelke-slägten under medeltiden (Sv. ättartal, 1889); C. G. Styffe, Skandinavien under unionstiden, 3:e uppl. (1911).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Korrigering av tidigare felaktig uppgift, jämför Svenskt diplomatarium, 1, nr. 698.

2014-08-27

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sten Bengtsson (Bielke), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18175, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sv. Tunberg.), hämtad 2024-04-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18175
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sten Bengtsson (Bielke), urn:sbl:18175, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sv. Tunberg.), hämtad 2024-04-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se