Sten Turesson (Bielke)

Död:1350

Riksråd, Riddare, Marsk


Band 04 (1924), sida 146.

Meriter

3. Sten Turesson (Bielke), den föregåendes broder, d 1350. Gift med Ingeborg Nilsdotter (sparre).

Biografi

Först år 1344 möter S. såsom riddare ochår 1348 såsom riksråd. Han åtföljde konung Magnus på hans ryska fälttåg och synes hava vid konungens hemfärd kvarlämnats såsom befälhavare för de svenska trupperna. År 1349 i april månad befann han sig i Reval och förde då titeln »marsk». . Han avled följande år. - Gift med Ingeborg Nilsdotter (sparre)

Författare

SV. TUNBERG.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: se ovan under släktöversikten.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sten Turesson (Bielke), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18179, Svenskt biografiskt lexikon (art av SV. TUNBERG.), hämtad 2024-07-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18179
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sten Turesson (Bielke), urn:sbl:18179, Svenskt biografiskt lexikon (art av SV. TUNBERG.), hämtad 2024-07-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se