Edwin August Björkman

Född:1866-10-19
Död:1951 – Stockholms stad, Stockholms län

Skådespelare, Journalist


Band 04 (1924), sida 583.

Meriter

Björkman, Edwin August, f. 19 okt. 1866 i Stockholm. Föräldrar: handelsbetjänten, inkasseraren i Stockholms enskilda bank Andreas August Björkman och Johanna Elisabet Andersson. Genomgick sex klasser i södra latinläroverket i Stockholm 1875–81. Anställd på grosshandelskontor i sju år och grundade under denna tid Sveriges kontoristförening; erhöll lektioner i deklamation av fru Louise Fahlman; engagerad vid A. Lindbergs teatersällskap hösten 1888–90 och vid dramatiska teatern 1890—91; lämnade tillika bidrag till Dagens nyheter; anställd vid Aftonbladet sommaren 1891; utvandrade till Nordamerikas förenta stater och ankom till New York okt. s. å.; anställd vid tidningen Svenska amerikanaren i Chikago; redigerade Minesota-posten i S:t Paul 1892–94; anställd vid Minneapolis daily times 1894–97, vid New York sun 1898–1904, vid New York times 1904–06, vid New York evening post 1906–07 och vid The world's work 1909; besökte 1914 Sverige, Norge och Danmark såsom stipendiat av The american-scandinavian foundation; representant i Sverige för brittiska departement of information 1915–17; byråchef i U. S. A. committee on public information 1918–19; anställd vid The leage of nations news bureau i New-York 1919–20. RDDO 1919.

Gift 1) 1892–99 med Rosa Lisa Ödquist, f. 1872; 2) 4 jan. 1906–juni 1921 med Frances Maule, f. 24 okt. 1878, dotter till advokaten John Penrose Maule; 3) 1 aug. 1921 med Virginia Mac Fadyen, f. 3 jan. 1900; dotter till Archie H. Mac Fadyen.

Biografi

B. är en av de få i Sverige födda och uppfostrade män, som lyckats göra sig helt förtrogna med den nordamerikanska unionens språk och vunnit erkännande som skriftställare på detsamma. Vid sidan, av sin omfattande rent journalistiska verksamhet har han sedan år 1902 till flera av Förenta staternas främsta tidskrifter lämnat bidrag, innehållande berättelser, poesi, litterära och sociala uppsatser. Särskilt har han intresserat sig för att göra den skandinaviska litteraturen känd i sitt nya hemland. Han har skrivit om Ibsen, och Strindberg och Björnson ha i honom funnit en förtjänstfull tolkare; av Strindbergs arbeten har han till engelska översatt ett tjugutal. Åren 1912–15 redigerade han det omfattande samlingsverket »The modern drama series», i vars många band talrika skådespel från olika länder funnit plats. Likaså har han: till engelska översatt Gustaf af Geijerstams roman »Boken om Lillebror» (1921) samt bidragit till att göra Knut Hamsun tillgänglig för amerikansk publik genom att skriva förord till översättningar av hans romaner.

B. har även sysslat med filosofiska studier, skrivit om William James och Henri Bergson samt i boken »Is there anything new under the sun?» (1911) framlagt en egen filosofisk trosbekännelse. Efter detta arbete följde en samling aforismer (»Gleames», 1912) och de litterära studierna »Voices of tomorrow» (1913). Under världskriget har han lämnat bidrag till den aktuella strölitteraturen (»Scandinavia and the war», 1914; »The cry of Ukraine», i samlingsarbetet »Ukraine's claim to freedom», 1915). Till hans nyaste produktion höra romanerna »The soul of a child» (1922) och »Gates of life» (1923).

Författare

G. N. Swan.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Skriftliga meddelanden; E. T. Skarstedt, Våra pennfäktare (1897); Who's is who in America 1922—23 (1922). — Se i övrigt: artiklar av Elisabeth Krey i Sv. dagbladet, landsortsuppl., 7 juni 1914 och av J. Landquist i Dagens Nyheter, nationaluppl., 25 juli s. å.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edwin August Björkman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18299, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. N. Swan.), hämtad 2022-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18299
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edwin August Björkman, urn:sbl:18299, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. N. Swan.), hämtad 2022-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se