Björn

Död:levde på 800

Kung


Band 04 (1924), sida 638.

Meriter

Biografi

Björn (i latiniserad form Bern) hette enligt Rimbert den sveakonung, som genom legater hos kejsar Ludvig den fromme i Frankrike anhöll om hitsändande av några kristna lärare. Han mottog ock Ansgar och hans följeslagare väl, när de omkr. år 830 i legaternas sällskap anlände till Birka. Med denne konung har man av gammalt identifierat den i västnordisk litteratur, främst Hervararsagan, nämnde Björn »at Haugi» (förmodligen efter Håga vid Uppsala), som hade brodern Anund Uppsale (se denne; jfr det äldre brödraparet med liknande tillnamn: Ottar Vendelkråka och Ale den uppländske). Att Björn och Anund, såsom Hervararsagan uppger, delat väldet sinsemellan, förefaller emellertid mindre sannolikt, enär Björn i Rimberts krönika tydligen betraktas som hela Svearikets konung, medan Anund där endast skymtar som en förutvarande konung, vilken fördrivits och som landsflyktig levat i Danmark, tills han omkr. 844 anföll Birka vid ett försök att återtaga väldet. Om en fast, enhetlig riksstyrelse under Björns tid (eller kort därefter) vittnar också i viss mån en annan trovärdig källa, de s. k. Annales Bertiniani, genom nämnandet av vänskapliga diplomatiska förbindelser mellan en svensk konung och kejsaren i Konstantinopel vid år 839. De arkeologiska förhållandena bestyrka, att förra hälften av 800-talet för Sverige var en blomstringstid av helt annan rang än de därefter följande vikingatågens kulturellt fattiga skede.

Författare

S. Lindqvist.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Scriptores rerum suecicarum medii aevi, 2 (1828), s. 169, 192 och 206.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Björn, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18319, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Lindqvist.), hämtad 2022-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18319
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Björn, urn:sbl:18319, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Lindqvist.), hämtad 2022-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se