H Joachim Beck-Friis

Född:1861-09-27 – Börringe församling, Skåne län (på Börringekloster)
Död:1939 – Julita församling, Södermanlands län (i Gimmersta)

Diplomat, Kansliråd


Band 03 (1922), sida 10.

Meriter

4. Hans Joachim Beck-Friis, son till B. 2, f. 27 sept. 1861 på Börringekloster. Avlade mogenhetsexamen i Lund 30 maj 1879, preliminärexamen 29 maj 1880 och examen för inträde i rikets rättegångsverk 28 maj 1884. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 10 juni 1884; attaché 30 sept. s. å.; placerad i Paris 22 maj 1885, i Berlin 7 dec. s. å. och i Wien 22 jan. 1886; andre legationssekreterare 29 okt. s. å.; tf. andre sekreterare i kabinettet 18 juni s. å.; legationssekreterare i Washington 13 nov. 1890, i S: t Petersburg 22 okt. 1892 och i Berlin 16 juni 1894; tf. kansliråd; 7 nov. 1895; kansliråd 16 okt. 1896; tf. chargé d‘affaires i Bryssel och Haag 13 dec. 1899; legationsråd i Paris 29 juni. 1900; envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Konstantinopel 22 maj 1903; envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Wien 9 juni 1905, med vilken tjänst förenades befattningen som generalkonsul i Wien 28 sept. 1906 samt befattningen som envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Bukarest 17 aug. 1915; envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Köpenhamn 11 juni 1918. RNO 1896; KNO1kl 1904; KmstkNO 1913; innehar dessutom ett stort antal utländska ordnar. — Ogift.

Biografi

B. genomgick i yngre år en mångskiftande diplomatisk bana, som slutligen förde honom till sändebudsposten i Wien. Han utövade här under tretton år (1905–18) en verksamhet, vilken blev särskilt krävande och maktpåliggande under världskriget och sedan han fått övertaga även den (1915) nyinrättade sändebudsbefattningen i Bukarest. Då B. några månader före Donaumonarkiens upplösning lämnade sin post i Wien för att tillträda envoyétjänsten i Köpenhamn, fick han det erkännandet, att han visat sig som en framstående kännare av och en varmhjärtad och uppriktig vän till Österrike-Ungern och att han med iver och framgång vårdat de ömsesidiga förbindelserna mellan denna monarki och sitt fädernesland.

Författare

G. Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Kungl. utrikesdepartementets kalender 1920; samtida tidningar.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
H Joachim Beck-Friis, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18379, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2022-12-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18379
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
H Joachim Beck-Friis, urn:sbl:18379, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2022-12-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se