Ulf Jonsson (Aspenäsätten)

Död:tidigast 1393

Lagman, Riksråd, Riddare


Band 02 (1920), sida 397.

Meriter

4. Ulf Jonsson, den föregåendes sonson, d tidigast år 1393. Riddare; riksråd; häradshövding i Österrekarne; slutligen lagman i Östergötland.

Gift med Gunilla Udormsdotter (flygande pil).

Biografi

U., som var bosatt på Sånna i Asby socken (Ydre), deltog på Magnus Erikssons sida i striderna mellan denne och konung Albrekt. Han trädde i nära förbindelse med Bo Jonsson (Grip). Vid dennes död, år 1386, utsedd till en av hans tio testamentsexekutörer, kom han att tillhöra den grupp av herrar, som togo landets öde i sina händer och år 1389 inkallade Margareta. Egendomligt nog tycks U. just året dessförinnan ha mottagit riddarslaget. Först efter revolutionen har han däremot blivit lagman i Östergötland. Sista gången nämnes han i bevarade urkunder år 1393.

Författare

Y. Brilioth.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Cl. Annerstedts samlingar till Scriptores rerum Svecicarum (handskr., UB, sign. U. 143 c); meddelande av docenten G. Carlsson angående Johan Filipssons giftermål; Diplomatarium Suecanum, 1—5 (1829 —1858); Sv. riks-archivets pergamentsbref fr. o. m. år 1351, 1—3 (1866—72); K. H. Karlsson, Aspenäs- och Fånöätternas härstamning (Hist. tidskr. 1883); L. F. Rääf, Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergötland, 1 (1856); A. M. Strinnholm, Sv. folkets historia, 4—5 (1852, 54); K. G. Westman, Sv. rådets .historia till år 1306 (1904).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ulf Jonsson (Aspenäsätten), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18897, Svenskt biografiskt lexikon (art av Y. Brilioth.), hämtad 2022-12-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18897
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ulf Jonsson (Aspenäsätten), urn:sbl:18897, Svenskt biografiskt lexikon (art av Y. Brilioth.), hämtad 2022-12-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se