Israel Andersson And

Död:1289

Lagman, Riddare


Band 01 (1918), sida 647.

Meriter

1. Israel Andersson And, riddare, lagman i Tiundaland, d 1289. Namnes första gången i urkunderna 1281 såsom »herr Israel»; var då en av fastarna vid ett köpeavtal mellan konung Magnus Ladulås och biskop Anund i Strängnäs; skymtar i urkunder ett par gånger under följande år; namnes i maj 1286 tiundalagman (sedan han i apr. s. å. benämnts endast »herr Israel»); han är då jämte flera biskopar och prelater samt Attundalands och Södermanlands lagmän närvarande vid en ägobytestransaktion i Stockholm mellan konung Magnus och ärkebiskop Magnus Bosson. Han uppgives hava dött 1289 och begrovs i S: t Nikolai kapell i Uppsala domkyrka, detsamma, i vilket hans kusins och efterträdares, Birger Perssons, gravsten ännu ligger. Hans hustru hette Ragnfrid (Ramfrid) Gustavsdotter; hon levde ännu 1308. Hans dotter var fru Ramborg på Vik, gift 1) med Karl Gregersson, en son av Birger jarls oäkta son Greger (två snedbjälkar), d 1301; 2) med Arnvid Gustavsson (sparre), d vid Nyköpings gästabud 1317. Fru Ramborg är särskilt bekant för det präktiga gravmonument, hon anordnat åt sig i Västeråkers 1331 av henne nybyggda kyrka; hennes kopparhäll ligger ännu i en nisch i kyrkans kor.

Biografi

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Israel Andersson And, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5771, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-12-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5771
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Israel Andersson And, urn:sbl:5771, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-12-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se