Samuel Perman

Född:1760-04-06 – Vänersborgs församling, Älvsborgs län
Död:1839-09-16 – Östersunds församling, Jämtlands län

Apotekare, Kommunalman


Band 29 (1995-1997), sida 40.

Meriter

1 Perman, Samuel, f 6 april[1] 1760 i Vänersborg (fb saknas), d 16 sept 1839 i Östersund. Föräldrar: borgmästaren Magnus P o Anna Catharina Svinhufvud. Inköpte apoteket på Frösön, Jämtl, 16 aug 87, provisorsex vid Collegium medicum i Sthlm 6 sept 87, apotekare på Frösön 87–94, erhöll Collegii medici tillstånd att vara apotekare i Östersund 7 jan 88 (k privilegium 20 febr 98), drev verksamheten där april 94–aug 26, burskap som handelsborgare 30 april 88, ordn:man 94 (fullm 98)–2 jan 01 o 6 jan 07–1 aug 30, ordf för borgerskapet åtminstone okt 95–36, rådman 21 aug 30–9 okt 32, stadskassör, led av kyrkorådet, allt i Östersund.

G 1) 28 dec 1788 i Frösö m Maria Margareta Wasell, f 2 jan 1763 i Gävle, d 25 okt 1815 i Östersund, dtr till ombudsmannen o tullnären Jacob W o Elisabeth Hofverberg; 2) 9 febr 1817 i Östersund m Catharina Ulrica Granström, f 1 febr 1789 i Väddö, Sth, d 7 nov 1852 i Östersund, dtr till postmästaren Carl Eric G o Fredrica Regina Westerman.

Biografi

Efter avslutad skolgång studerade P till apotekare och avlade provisorsexamen i Sthlm 1787. S å köpte han apoteket på Frösön. Trots att han fick tillstånd att flytta rörelsen till den året innan grundade staden Östersund samt att där även idka annan lovlig handel flyttade han in till staden först 1794. P handlade med vin, likörer och andra varor även sedan han 1826 sålt apoteket. Apoteket och bostaden var förlagda till tomt nr 1 i Östersund.

P är den dominerande förgrundsgestalten i Östersunds tidiga historia. I staden fanns varken magistrat eller rådhusrätt. Invånarnas gemensamma ärenden handhades av borgerskapet. Den förste kände ordföranden är P. De av honom skrivna protokollen är svårlästa men har av landsarkivet i Östersund tryckts i årsboken Gamla Östersund (1947–84). Under många år var P i kronofogdens frånvaro även ordningsman i staden och hade tidvis även ansvaret för stadskassan. En period, då justitiariat fanns i staden, titulerades P rådman.

Östersund styrdes de första åren som en bystämma, och P hade sin hand med i de flesta ärenden, från fördelning av tomter och vretlotter, övervakning av eldsläckningsväsendet och ansökningar om burskap till röjning av skog, dikning, vedtäkter och vallning av getter. I stadspredikantens frånvaro läste han predikotexterna vid gudstjänsterna och kunde även tjänstgöra som klockare. P blev på 1820-talet även ledamot av stadens första kyrkoråd.

P, som hade 17 barn, levde sina sista år med stora ekonomiska bekymmer men beviljades från nov 1837 en mindre pension från staden. – 1877 restes en minnessten på P:s grav, och 1928 uppkallades en gata i centrala staden efter honom.

Författare

Kjell HoffmanSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Korrta underrättelser om blomsterväxter, hvilka af frön i Sverige kunna odlas och hvaraf de flesta trifvas på kalljord. Samlade o utg. Örebro 1838. 96 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Östersunds borgerskaps arkiv, ÖLA.

J Bromé, Östersunds hist, 1 (1936); H Jacobsson, Östersund fram till 1830 (Gamla Östersund, jubileumsårsskr 1986); A Johansson, S P (ibid, årsskr 1951); Sveriges apotekarhist, 3 (1923–25); I Wikström, S P:s porträtt (Gamla Östersund, årsskr 1957); dens, S P:s porträtt än en gång (ibid 1958).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Korrigering av tidigare felaktig uppgift, jfr uppgifter i husförhörslängd och dödbok (Östersund AIa:2 p. 1, AIa:4, p. 1 och C:1, s. 151).2014-10-10

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Samuel Perman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7092, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kjell Hoffman), hämtad 2023-05-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7092
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Samuel Perman, urn:sbl:7092, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kjell Hoffman), hämtad 2023-05-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se