Klas A Olofsson

Född:1861-12-05 – Fristads församling, Älvsborgs län
Död:1942-02-01 – Fristads församling, Älvsborgs län

Hembygdsforskare, Skald


Band 28 (1992-1994), sida 244.

Meriter

Olofsson, Klas August, f 5 dec 1861 i Fristad, Älvsb, d 1 febr 1942 där. Föräldrar: hemmansägaren Olof Andersson o Lovisa Andersdtr. Ägare av Tubbekulla i Fristad till 08, elev vid handelskurs i Borås, vid Älvsborgs läns folkhögskola i Liared, Älvsb, 81–82, led av Älvsborgs läns landsting 98 o 99, nämndeman, kommunalnämndsordf. – KorrespLGAA 38.

G 12 juli 1885 i Fristad m Karolina Efraimsdtr, f 16 april 1863 där, d 25 okt 1954 där, dtr till hemmansägaren Efraim Andersson o Clara Christina Aronsdtr.

Biografi

Klas O:s far dog tidigt och O fick då som helt ung överta den tämligen betydande egendomen Tubbekulla som före honom i sju generationer tillhört släkten. Så småningom kom han också att delta i det kommunala livet. 1908 sålde han sin gård och flyttade till Björksäter, även det i Fristad, där han levde till sin död.

O hade redan tidigt intresserat sig för den folkliga traditionen och började, särskilt sedan han slagit sig ner i Björksäter, att mera systematiskt göra uppteckningar. Under många år publicerade han i Borås Tidning och i tidningen Westgöten det insamlade materialet under rubriken Från äldre tider. Det blev en uppskattad läsning i hela Sjuhäradsbygden. Sina erfarenheter samlade O sedermera i Folkliv och folkminne i Ås, Vedens och Gäsene härader 1–2 (1928, 1931), som omfattade sammanlagt mer än 600 s. Arbetet fäste i ett slag de professionella forskarnas uppmärksamhet på den insiktsfulle och opretentiöse forskaren. Bland dem som särskilt stödde hans forskningar var grundaren av Borås museum tandläkaren Gunnar Blomgren och sedermera professorn Åke Campbell, som då var lärare vid folkhögskolan i Fristad. Fackpressen var också översvallande. Sålunda lovordades den vetenskapliga noggrannheten och dispositionen liksom musten och kraften i skildringen, som ansågs fri från "kvasivetenskapliga utsvävningar". En framstående finländsk folklivsforskare ansåg rentav att O var "den förnämste allmogeman, som någonsin skrivit om folkliv och . folkminnen" (K Rob V Wikman; cit enl Andersson).

O var musikalisk och trakterade flera instrument, av vilka hans "harpa" tillförts samlingarna i Borås museum. Han framträdde även som skald med ett par diktsamlingar med motiv dels från militärlivet på den under 0:s tid nedlagda lägerplatsen på Fristads hed, dels ur folklivet. Notabelt är att ämneskretsen i den andra diktsamlingen, som utkom 1915, är hämtad från ett geografiskt mer begränsat område, nämligen trakterna mellan Öresjös norra strand och sjön Sävern. Det var således den bygd som blivit O:s hemvist.

Författare

Gösta BergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

O:s efterlämnade papper finns i Dialekt- o folkminnesarkivet i Uppsala, LUB (brev), Borås museum (räkenskapsbok) o i Fristads folkhögskola (brev).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Kring kvällbrasan. Bygdesägner o folkprat av Klas. Borås 1915. 95 s. [Pseud; dikter.] – Minnen från Fristad hed av Klas. Borås 1915. 37 s. Faksimiltr Fristad 1975. – Folkliv och folkminne i As, Vedens och Gäsene härader i Västergötland. 12. Gbg 192831. 4:o. 337, 300 s.  Sägner och sanningar. [Omsl: Dikter.] Fristad 1933. 96 s.  Bidrag i Borås tidning o dess landsortsuppl Westgöten.

Källor och litteratur

Källor o litt: F Andersson, K O som människa, folkminnesforskare o skald (VFT 1987–88, 1989).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Klas A Olofsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7754, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Berg), hämtad 2023-02-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7754
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Klas A Olofsson, urn:sbl:7754, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Berg), hämtad 2023-02-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se