Momma, släktBand 25 (1985-1987), sida 664.

Biografi

Momma, släkt, härstammande från kopparslagaråldermannen Wilhelm M (f 1543; d tidigast 1602) i Aachen, vars son kopparmästaren och räntmästaren Volquin M (d mellan 1631 o 1635) i Aachen var far till de i Amsterdam verksamma köpmännen Guilliaem M (d 1666), Volqiun M (161479) och Matthias M (d 1682), vilka hade affärsförbindelser med släktingarna i Sverige och i brev till dessa uppgav sig vara deras kusiner. Matthias M var på 1650-talet tidvis i Sverige och förekommer även som långivare till sv kronan. Volqiun M d ä hade (Macco) också en son med namnet Heinrich, som möjligen är identisk med köpmannen Heinrich M (d tidigast 1668) i Hamburg. Även denne hade nämligen affärsförbindelser och korrespondens med släkten M:s medlemmar i Sverige.

Volqiun M d ä:s bror kopparmästaren Wilhelm M (d omkr 1631) i Aachen var far till kommissarierna i kommerskollegium i Sthlm Abraham M (M 2) och Jacob M (M 3), vilka 1669 adlades med namnet Reenstierna. Dessas äldste halvbror, handelsmannen och stadskällararrendatorn Niclas M (d tidigast 1668) i Nyköping, var far till handelsmannen och stadskällararrendatorn Willem M Claeson eller Niclasson (d omkr 1668) i Nyköping, som mot slutet av sitt liv gick i konkurs och enligt Nyköpings mtl 1667 flyttade till Norrköping. Bror till den sistnämnde var Jan (Johan) M Claeson (d tidigast 1681), vilken efter verksamhet som gästgivare i Bergshammar, Söd, var tullförvaltare vid Stora sjötullen i Visby 167274, tullinspektor vid Lilla tullen där 1675 och tullkontrollör i Narva från 1681.

Niclas M:s helbror bruksägaren Willem M (M 1) var svärfar till konstnären David Klöker, adlad Ehrenstrahl (bd 12). M 1:s sonson notarien Rolof M (16841715), vars änka i ett senare äktenskap blev mor till Anna Maria Lenngrens (bd 22) svärfar, var far till boktryckaren och publicisten Peter M (M 4). Denne överlämnade 1768 sitt tryckeri och sin tidning Dagligt Allehanda till sin son ombudsmannen vid Tumba pappersbruk Wilhelm M (f 1740). Han utvidgade tidningens format och minskade dess stilsort. Trots vårdslös redigering fick den en dittills i Sverige osedd avsättning genom nya marknadsföringsmetoder bla anlitades gatukolportörer och, särskilt till att börja med, sensationsinriktat innehåll. Inkomsterna räckte dock ej för M:s höga levnadssätt, och 1771 måste han gå i konkurs och rymma utrikes. Syster till honom var boktryckaren Elsa Fougt, f M (Mo).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Brevsvar från Staatsarchiv i Hamburg 15 jan 1986 o Gemeentearchief i Amsterdam 30 jan 1986, SBL; Orig:genealogierna, RHA; H F Macco, Aachener Wappen und Genealogien, 2 (1908); A A v Stiernman, M öfwer Swea rikes ridderskap o adel, 1 (1754), s 620; Örnberg, 10 (1894). Guilliaem M: E 2495, 2515 o 2600 (M-Reenstierna-samlren), RA; J van Duren, Bijdragen tot de Familiegeschiedenis van het geslacht Koenen (De Wapenheraut, 5, 1901), s 138; Het geslacht Peltzer (ibid), s 202. - Volquin M (d 1679); E 2515 o 2600, RA; van Duren, a a; Het geslacht Peltzer (De Wapenheraut, 5, 1901), s 202. Matthias M: Biographica, Likv 94:180, Svea hovrätts arkiv E VI a 2 a a: 165, nr 11, E 2495, 2515, 2529 o 2600, RA; P Norberg, Avesta under kopparbrukets tid, 2 (1956). Heinrich M: E 2515 o 2600, RA. -Niclas M: Svea hovrätts arkiv E VI a 2 a a: 236, nr 11, f 27, 28 o 45v, Söd:s mtl 1668, p 390, RA; S Edblad, Nyköpings mässingsbruk (Sörmländska H, 37, 1979), s 17; P Sondén, Bröderna M-Reenstierna (HT 1911), s 146. Willem M Claeson eller Niclasson: Svea hovrätts arkiv E VI a 2 a a: 236, nr 11, f 9v, 27, 27v, 28 f, 39v, 43 o 45v; Söd:s mtl 1655, f251, 1656, f421v, 1657, p 616, 1658, f418, 1664, f 109, 1666, p 148, o 1667, p 328, Norrköpings tullräkenskaper 166769, f 6, E 2515, 2529 o 2600, RA. Jan M Claeson: Landsh:s i Söd skr till K M:t, vol 1:11 nov 1668, Svea hovrätts arkiv E VI a 2 a a: 236, nr 11, f 1, 4, 9v, 16v, 25v, 27v, 35, 37v, 43 o 45v, samt E VI a 2 a a: 264, nr 6, o 272, nr 7; E 2515 o 2529, RA; G Bergström, Stora sjötullen & Lilla tullen i Skåne, Halland o Blekinge samt på Gotland 16581765 (1958); N G Wollin, Industrierna vid Hargs ström under fyra sekler (1943). Rolo/M; Wollin, a a. Wilhelm M (f 1740): Riksbankens mssaml, vol 12:1, RA; I A Bonnier o A Hånell, Ant:ar om sv bokhandlare intill år 1935, 2 (1935); G E Klemming oj G Nordin, Sv boktryckeri-hist 14831883 (1883); Lundstedt; H Schück, Den sv förlagsbokhandelns hist, 2 (1923), s 206; G Svanfeldt, Posten 176869 o dess förf (1937); O Sylwan, Sv pressens hist till statshvälfningen 1772 (1896); UUM 34 (192571); Wollin, a a; dens, Det första sv stilgjuteriet (1943).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Momma, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9438, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2024-04-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9438
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Momma, släkt, urn:sbl:9438, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2024-04-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se