T Armas Morby

Född:1909-11-10 – Johannes församling, Stockholms län
Död:1980-06-09 – Danderyds församling, Stockholms län (i Djursholm)

Grafiker, Publicist, Bildbyråchef


Band 25 (1985-1987), sida 721.

Meriter

Morby, Tore Armas, f 10 nov 1909 i Sthlm, Joh, d 9 juni 1980 i Djursholm. Föräldrar: snickaren Ture Nikolaus Olsson o Natalia Johansson. Tidn:bud i Helsingborg, litograf o kemigraf där, VD i ab Klichéteknik okt 34-juni 36, i reklamföretaget Publicity (Press & Publicity 44) 38, i British World Events ab (Postrader ab 46, ab Rotopress 51) okt 40, i Triofilm 54, ägare av bildbyrån Text & Bilder 56, av Södermanlands nyheter, Nyköping, 57–73, av Trosa annonsblad 58–73, av Länstidn, Södertälje, 62–73, av Norrtelje tidn o Nacka-Saltsjöbadens tidn 69–73, av Nynäshamnsposten 70–73.

G 1) 22 sept 1934 (-39) i Sthlm, Sofia, m Sonja Maria Fredrika Wennerström, f 5 jan 1908 i Nyköping, Östra, d 25 maj 1975 i Sthlm, Kista, dtr till fabriksarb Karl Fredrik W o Elin Maria Pettersson samt förut g Lundin o senare omg Lindqvist o Pettersson-Björnstav; 2) 9 okt 1943 i Lycksele m Maj Margreta Forsgren, f 23 april 1917 där, dtr till handelsförest Sven Oskar F o Ester Eugenia Karlsson.

Biografi

Tidigt blev det klart att Armas M skulle fram, och socialt sett upp. Han började dock som tidningsbud vid Helsingborgs dagblad och blev senare litografelev. M skaffade sig också kunskaper som kemigraf. Han var visuellt begåvad: grafiskt arbete och tidningar blev hans område, och han drömde om att bli en maktfaktor i tidningsvärlden.

Omkr 1930 kom M till Sthlm och antog namnet Morby. Efter några få år blev han delägare i och VD för Klichéteknik. Snart insåg M betydelsen av reklam och skapade PR-firman Publicity (inreg 1938), som hade stora inflytelserika kunder, bl a Skånska cementgjuteriet och Electrolux.

Om M:s politiska uppfattning vid denna tid är inte mycket mera känt än att han avskydde kommunister och nazister. Han var under andra världskriget helt säker på att han hade upptäckt en nazistisk komplott i syfte att bl a överta DN och Bonniers. Han verkade genom sitt företag också som PR-man för de allierade och blev under kriget en legal förmedlare av sv och allierade nyheter. Främst hade M kontakter med USA, Storbritannien och Frankrike. Därmed knöt han goda förbindelser bl a inom amerikanska ambassaden.

M:s förbindelser ledde till att han fick en inblick i marknaden för tecknade serier i USA, och han fick upp ögonen för möjligheterna att ytterligare utveckla denna i Sverige. Vid krigsslutet reste M omedelbart till USA, där han lyckades skaffa sig representationer för ett flertal betydande tidningssyndikat. En stor del av det förvärvade materialet utgjordes av tecknade serier. M visade här prov på både handlingskraft och framsynthet. Genom ombud och mot provision försökte M sälja sina serier till olika tidningar, men det gick trögt. Ett lyckokast var att Marten Toonders serie Tom Puss kom till DN. På grund av det tröga föret började M 1948 själv med framgång producera serier. M råkade snart i blåsväder och hans serier kritiserades för våldsinslag och torftigt språk. Han försvarade sig med att hävda att hans översättare oftast hade bättre språkkunskaper och språkbehandling än kritikerna. Han var den avgjort störste i den sv seriebranschen under 1950-talet. Då utgavs årligen 25 till 30 publikationer.

Press & Publicity gav också ut bl a Sv hem. En tidig hörnsten i M:s stora förmögenhet utgjorde rätten till Eleanor Roosevelts memoarer, som såldes till T Kreuger. M hade också serieförlag och tryckerier i Danmark. Till stor del för att bevaka sina intressen köpte M 1956 den väl inarbetade firman Text & Bilder (1956). M hade ett ganska stort inflytande över landsortspressens val av feature- och bildmaterial och kunde förse denna med aktuell och historisk text illustrerad med material ur Text & Bilders miljonbildsarkiv.

Med sina allt större ekonomiska resurser inriktade M sig på dagstidningar. Det började med tryckerier: först inköptes Österbergs tryckeri i Nyköping (i köpet ingick Södermanlands nyheter). Därpå införlivades Trosa annonsblad med koncernen. I början av 1960-talet kom turen till Södertörns tryckeri, med Länstidningen i Södertälje. Vidare förvärvade M Nacka-Saltsjöbadens tidning, Norrtelje tidning och Nynäshamnsposten. Sammanlagd upplaga var ca 70 000 ex. Alla tidningarna var opolitiska. I början av 1970-talet började M avveckla. Press & Publicity och Rotopress såldes till Åhlén & Åkerlund. Text & Bilder avyttrades till AB, men dess arkiv kom till Sveriges radio. Många stillbilder som visats i TV i olika sammanhang kommer från detta väldiga material.

1973 sålde M alla sina dagstidningar till centerpartiet. Han skulle vid den tiden ut på en långsegling i Västindien, och det var både från hans och partiets håll klart utsagt att han själv skulle meddela och verkställa beslutet vid sin hemkomst. Uppgörelsen kunde emellertid inte hållas hemlig. En notis i Sydsv dagbladet satte lavinen i rörelse. Då befann sig M på Tobago. Reaktionen blev hård. M tänkte inte heller försvara sig. Han hade dock menat väl med sin affär och ingen kom i realiteten i kläm. Samtidigt med försäljningen donerade M en miljon kronor "for personalens nytta och trevnad". En del av pengarna gick till en fritidsbyggnad i Vemdalen. 1974 skänkte M 500 000 kr att förvaltas av Tidningsutgivareföreningen, och Tidningsfonden för fortbildning (Morbyfonden) bildades. Stipendier skulle gå till främst ekonomer och funktionärer i redaktionell ledning inom dags- och veckopress och till vetenskaplig forskning samt produktutveckling inom dessa områden.

M avsatte 1975 100 000 kr för att med 10 000 kr årligen kunna belöna den som var skickligast i att avslöja pressetiska misstag. Att M på grund av sina tidigare erfarenheter personligen kände för saken förefaller helt klart.

M var ganska liten och spenslig men stark. Han var också händig. Sin första villa byggde han till stor del själv. Vidare var han en ganska talangfull tecknare och känd för sin musikalitet. M skrev ibland i sina tidningar (t ex reseskildringar) men syntes inte så ofta på redaktionerna, men liksom när det gällde hans seriefigur Kilroy syntes det när han varit där. I övrigt ville M inte synas utåt. Han eftersträvade inte popularitet utan framgång. Som affärsman var M snabb, hård, tekniskt skicklig, fordrande både när det gällde den egna insatsen och andras. Han var hetlevrad, men många fann att han lyssnade till förslag och sakskäl. Han kunde inte fördra människor som svek hans förtroende eller missbrukade sin position.

Författare

Brita BerglundSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: B Berglund, M – presskung i skymundan (DN 25 febr 1973); Ecs [sign], A M – den anonyme presskungen (Länstidn Östergötland 3 sept 1973); M Halvarsson, Pund sa M – lurade Kreuger (SvD 23 febr 1973); Han omringar staden med sina tidn:ar (Expr 10 april 1970); Spionen som blev tidn:kung (Gbgs-tidn 22 febr 1973); H Widing, För honom dög bara tidn:ar som kunde nås med segelbåt (SDS 25 febr 1973).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
T Armas Morby, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9491, Svenskt biografiskt lexikon (art av Brita Berglund), hämtad 2020-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9491
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
T Armas Morby, urn:sbl:9491, Svenskt biografiskt lexikon (art av Brita Berglund), hämtad 2020-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se