Jacob Haartman

Född:1717-03-08 – Finland (troligen i Åbo)
Död:1788-03-06 – Finland (i Åbo)

Filosof, Biskop, Teolog


Band 17 (1967-1969), sida 689.

Meriter

1 Haartman, Jacob, f 8 mars 1717 trol i Åbo, d 6 mars 1788 där. Föräldrar: prof Johan H o Maria Sundenia. Inskr vid Åbo akad 30, vid UU 20 aug 33, disp pro gradu vid Åbo akad 13 juli 41, mag 18 juli 41, doc i filosofi 20 jan 42, vicebibliotekarie 28 aug 50, eo prof i filosofi o lärdomshist 5 aug 56, prof i logik o metafysik 18 nov 67 (installerad 8 mars 68)—70, adjunkt i teologi 2 okt 70, eo prof i teologi 22 maj 72, 4:e prof i teologi 73, allt vid Åbo akad, biskop i Åbo o prokansler vid Åbo akad 13 aug 76.

G 24 okt 54 i Åbo m Eleonora Elisabet de la Myle, f trol juni 26, d 16 april 10 i Åbo, dtr till ryttmästaren Johan Kristofer de la M o Anna Kristina Mask.

Biografi

I sina filosofiska åsikter anslöt sig H till Wolffs filosofi, som hade blivit rådande vid Åbo akademi redan vid mitten av 1730-talet. Han blev den förste professorn i lärdomshistoria, och han föreläste över detta läroämne på grundval av det kända verket av C A Heumann, Conspectus reipublicae literariae, sive via ad historiam literariam. Hans intresse för lärdomshistoria och val av kompendier torde ha föranletts av hans tidigare verksamhet som vicebibliotekarie. H var känd som en akademisk karriärist och intrigör. Han försummade ofta sina föreläsningar, vilket resulterade i att han hade få åhörare. Disputationerna som utkom under hans ledning var till en del teologiska, och vid en av dem var respondenten den unge H G Porthan. Senare kritiserade emellertid Porthan H:s lärarverksamhet mycket strängt.

Efter att ha blivit professor i logik och metafysik representerade H den för denna tid betecknande supranaturalismen. Vid biskopsvalet 1776 fick han näst högsta röstetalet — 138 röster — medan professor Jacob Gadolin fick 210 röster. Gustav III, som kände Gadolins benägenhet för intrigerande redan från tiden för statskuppen 1772, då denne under de avgörande dagarna varit häktad, var djupt missnöjd med valresultatet. Då Gadolin inte kunde komma ifråga, beslöt kungen på ärkebiskop Mennanders inrådan att utnämna H.

Som biskop och Åbo akademis prokansler var H småaktigt pedantisk och blev skarpt kritiserad. För domkapitlets protokoll dikterade han omfattande uttalanden över obetydliga saker och ägnade sig med hängivenhet åt kontrollerandet av räkenskaper och brevkoncept. Hans rangsjuka avspeglas i tvisten om placeringen av biskopens stol vid konsistoriets sessioner. H fordrade, att den skulle placeras skild från de andra och synligare än vad hans företrädare C F Mennander hade nöjt sig med. H hade inga förutsättningar att nå upp till sin företrädares ställning som andlig ledare för stiftet. Han deltog i riksdagarna 1778—79 och 1786 och predikade vid den förstnämnda riksdagens avslutning.

Författare

Eero MatinolliSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Under studietiden i Åbo bl a Carmen votivum [1733] och begravningstalet Faders ähre-minne 1737. Akad avh se Liden 3, s 69, 171, Marklin 1, Suppl, s 50, eller Vallinkoski, 1, s 184, 216, 457. — Svar och påminnelser öfver de Critiske anmärkningar, som under herr Erik Ekholms namn uti Den nya svenska Mercurius . . . blifvit utfärdade ... Sthlm 1762. 34 s. — Ödmjukt memorial [till ständerna jämte div handl i tvist med W R NääfJ. [Rubr.] Sthlm 1771. 4:o. 12 s. [Undert.] — Förklaring, öfver notarien Ekholms åter-svar, rörande den förres moraliska och historiska theses, utg i Åbo d. 27 mart. 1762. Sthlm 1772. 20 s. — Oratio in augustos thalamos principis . .. Caroli, atque . . . Hedvigis Elisabethae Charlotta: . . . Aboa; [1774]. Fol. 19 s. — Magnis litterarum patronis . . . [Inbjudan vid rektorsskiftet 23. 6.] [Åbo 1776.] Fol. 4 s. — Tal hållit vid präste-ordination här i Åbo dom-kyrka den 6 april 1777. [Rubr.] Åbo 1777. 9 s. [Undert.] — Tal, hållit vid präste-ordination i Åbo, den 15 december 1779. [Rubr.] [Åbo 1780.] (8) s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Consist eccles Ab prot o brefböcker, ÅLA; Åbo akachs konsist:prot o registr, Åbo akad.

Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida, ed E Lagus, [1—]2 (SSLF 38, 1898, 102, 1912); Brev från o till G F Mennander, ed K Österbladh, 1—3 (Suomen historian lähteitä 4: 1—3, 1939—42); Y Blomstedt o E Matinolli, Åbo stifts hm, 1 (1963); A R Cederberg, Vanhaa ja uutta (1916); J R Forsman (Koskimies), K F Mennander ja hanen aikansa (1900); I A Heikel, Hfors univ 1640—1940 (1940); A Hultin, Frihetstidens litt- o lärdomshist i Finland (Förhandlar o uppsatser, 28, SSLF 121, 1915); Indices praelectionum in Regia Academia Aboensi 1742—76; S Lindman, En akademisk karriärist i 1700-talets Åbo (Hist o litt:hist studier, 12, SSLF 254, 1936); dens, Administrationen av Åbo stift 1776—1788 (FHT 1937); dens, En lärarbana vid Åbo akad (Skrifter utg av Hist Samf i Åbo, 1, 1942); E Matinolli, Petter Forsskål (1960); P Nordmann, Pehr Kalm o biskopsvalet i Åbo 1776 (SSLF 100, 1911); G Palander (Suolathi), Jaakko Haartman Turun ylio-piston varakanslerina (Suomen uudemmasta historiasta, 3, 1902); T Rein, Filosofins studium vid Åbo univ (Åbo univ:s lärdomshist, 10, SSLF 80, 1908); P Renvall, Ruotsin vallan aika (Suomen kansaned lait hist, 1, 1962); H Råbergh, Teologins hist vid Åbo univ, 2 (Åbo univ:s lärdomshist, 9, SSLF 50, 1901); I Salomies, Suomen kirkon historia, 3 (1962); M G Schybergson, Historiens studium vid Åbo univ (Åbo univ:s lärdomshist, 3, SSLF 19, 1891); J Vallinkoski, Juhana Welin, wolffilainen filosofi, runoilija ja seik-kailija (HArk 52, 1947); R A Wrede, Matthias Galonius (1917).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jacob Haartman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13469, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eero Matinolli), hämtad 2023-01-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13469
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jacob Haartman, urn:sbl:13469, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eero Matinolli), hämtad 2023-01-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se