Nissen, släktBand 27 (1990-1991), sida 70.

Biografi

Nissen, släkt, härstammande från lakanhandlaren Hinrich N (d tidigast 1693) i Hamburg, vars söner Erich N (16891750) och Hieronymus N (16911746) 1712 flyttade till Gbg (Fröding 1919), där de gifte sig med döttrar till en faster till sedermera riksrådet och greven Gabriel v Seth och fick burskap som handelsmän 1715 resp 1720.

Erich N kallas från 1733 (Berg 1890) "commissarius", vilket enligt obestyrkt uppgift (Fröding 1919) innebar anställning i kommerskollegiet. Han var liksom sina svärsöner bröderna Henrich König (bd 21) och Peter Theodor König (bd 21, s 767) intressent i Ostindiska kompaniet, och han var också föreståndare i Gbgs tyska kyrka. N blev så småningom så förmögen att han kunde köpa fastighet i Gbg, gårdarna Underås där han anlade en av Carl v Linné uppmärksammad trädgård och Överås i Örgryte invid staden samt de halländska säterierna Valida i Valida, Stjärneberg i Släp och Stensjö i Eftra. Efter sin hustrus död 1744 uppsade han sitt burskap i Gbg och flyttade till Valida. En av N:s döttrar blev gift med Nicolas v Jacobson (bd 20, s 70).

N:s ende son, Johan Henric N (171883) fick efter anställning på köpmanskontor i London burskap som handelsman i Gbg 1752 men måste så på grund av en skuld rymma till Fredrikshald. Han var 1761 assistent i Ostindiska kompaniet och 176566 superkarg där. 1767 gjorde han konkurs. Hans son sjökaptenen i Ostindiska kompaniet Eric N (1753 eller 17541815), som dog i Macao i Kina, var i äktenskap med en sondotter till Johan Anders Lamberg (bd 22) far till Johan Eric N (180274), känd som befälhavare på emigrantskepp till USA på 1840-talet och senare hamnkapten i Gbg. Son till denne var Johan Rudolf Emanuel N (184196). Rudolf N avlade sjökaptensexamen 1860 och sjöofficersexamen 1862, var 186891 lärare vid den 1867 tillkomna Sjökrigsskolan, deltog i fregatten Vanadis' världsomsegling 188385, befordrades till kommendörkapten av andra graden 1890 och av första graden 1894 och var från 1891 inspektör för landets navigationsskolor. Äldre bror till honom var bankkamrer Eric Gustaf Ferdinand N (18361918) i Uppsala. Gustaf N var far till Henrik Johan Wilhelm N (18751970). Henrik N var kansliråd i Socialdepartementet 192040.

Yngre bror till Gustaf och Rudolf N var grosshandlaren Knut Harald Maximilian N (18441922), som 1886-1917 innehade vinhandelsfirman Axel Bagge & Co i Gbg. Harald N var far till Knut Harald N (18931975). Knut N blev hovrättsråd i Svea hovrätt 1933 och revisionssekreterare 1935 (tf 1929) samt var justitieråd 193960. Dotter till honom är byråchefen i Arbetarskyddsstyrelsen Veronika N (f 1926).

Utan påvisbart samband med ovanstående släkt var sångerskan Henriette N-Saloman (se nedan), som tillhörde en judisk släkt. Hennes bror bokhandlaren Simon Jacob N (181983) i Norrköping var far till advokaten och riksdagsmannen Philip Lemans (bd 22, s 517) hustru. Namnet N bars också av den sistnämndas halvbror på mödernet, arkitekten och författaren Carl Adolf N (18611945), av vars arkiv delar finns i UUB. Utan påvisbart samband med nämnda personer var kanslirådet och statskommissarien Carl Fredrik N (18771950), vars farfars far var född i Schleswig, och direktören för Malmö chocklad- och konfektfabriks ab Hans Emil Friedrich Mazetti-N (18611929), som var född i Flensburg. Emil Mazetti-N blev far till direktörerna i samma ab (från 1947 Mazetti ab) Gösta Mazetti-N (190090) och Gunnar Mazetti-N (190284). Den senare blev 1949 finländsk konsul i Malmö och var 195570 finländsk generalkonsul där.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: B Söderberg, Släktkrönika, III (1984).

Hinrich N: Brevsvar från Staatsarchiv, Hamburg, 10 maj o 22 juni 1988, SBL.

Erich N: W Berg, Saml:ar till Gbgs hist, 34 (189091); E Cederbourg, En kort beskrifning öfwer ... Götheborg (1739; faks:uppl 1920), s 140; G Fleetwood, Släkterna Fistulator o Matsen (PHT 1920); C R A Fredberg, Det gamla Gbg, 3 (faks:uppl 1977); H Fröding, Gbgs donatorer, 1 (1911); dens, Berättelser ur Gbgs hist under frihetstiden (1919); dens, d:o under gustavianska tiden (1922); dens, d:o under nyare tiden (1924); Gbgs stads borgarelängd 16211864 (1926), s 68; S Gulin, Gbgs hjärta, 12 (1977-78); Handl:ar rör donationer i Gbg, 3 (1902), s 46 ff; S T Kjellberg, Sv ostindiska compagnierna 17311813 (1974); M Kjellin, Kvarteret Bokhållaren i Gbg (1955); C Linna?i ... Wästgötaresa (1747), s 143; Ortnamnen i Göt, 2 (1929); G O C H Santesson, Släkten Santesson från Långaryd (1982), s 95; F Stenström, Örgryte genom tiderna (1920); Sv boklex 17001829, Rättegångshandl (1958); Örnberg, 7 (1891), s 39, 8 (1892), s 33, 120.

Hieronymus N: Biographica, RA; H Almquist, Gbgs hist, 2 (1935); Berg, aa, 3; Fröding, aa 1919, s 98; Gbgs stads borgarelängd 16211864 (1926), s 73; Gulin, a a, 2; Ortnamnen i Göt, 1, 3 (1923-32); Örnberg, 7 (1891), s 39, o 8 (1892), s 120.

Johan Henric N: J A Almquist, Sveriges bibliogr litt, 2-3 (190612); Fleetwood, aa, s 30; Fröding, aa:n; Gbgs stads borgarelängd 16211864 (1926), s 95; Kjellberg, a a; Kjellin, a a; SjGbg; Stenström, a a; C G Weibull, Gbgssläkter under 1700-talets senare del (1915); Örnberg, 8 (1892), s 120.

Eric N: D H T Börjeson, Sthlms segelsjöfart (1932); C G Fineman, Rudolf N (TiS 60, 1897); Fröding, aa:n 1922 o 1924; ISP; Kjellberg, aa; R Leman, Till minne av Karin Lemans hundraårsdag (1987), s 7; Navigationsskolornas hist (1941); J F Nyström, De sv ostindiska kompanierna (1883), s 160 f; Ortnamnen i Göt, 3 (1932); C A Tiselius, Gbg under kontinentaltiden perioden 180810 (1935); G K Troili, Ur handelns o sjöfartens häfder (1876), s 349 (jfr Rättelser) o Förteckning öfver Sv Ost-Indiska kompaniets skepp under dess fjerde oktroj; Weibull, aa; F Åkerblom, Gbg för omkring hundra år sedan (1898), s 15, 168, 186.

Johan Eric N: N Runeby, Den nya världen o den gamla (1969); Örnberg, 5 (1889), s 206, o 8 (1892), s 241. Johan Rudolf Emanuel N: O Kugelbergs släkt-ant:ar, 2:2, TU 5:12 o 7:83, KB; Fineman, aa; Hulthander; K Sjökrigsskolan 18671942, 2 (1942); Navigationsskolornas hist (1941); J C Österman, Johan Rudolf Emanuel N (KrVAH 1896, s 24650).

Eric Gustaf Ferdinand N: G Holmgren, Hemmet med de öppna dörrarna (Hågkomster o livsintryck, 20, 1939), s 36 o 148 f; O Rabenius, Kring drottning Kristinas klocka (1942); C H Sjöstedt, Sveriges bankM 1906 (1905); P Sondén, Hugo Tamm till Fånöö (1925); W Swahn, Umgänges- o sällskapsliv i Uppsala i senare hälften av 1890-talet o omkr sekelskiftet (Hågkomster o livsintryck, 17, 1936), s 242.

Henrik Johan Wilhelm N: Henrik N (SvD 21 jan 1970); Holmgren, aa, s 36; Rabenius, a a; Swahn, aa; Sv juristM (1964); Väd 1953 (1953); Väv, Sthlmsdelen (1945).

Knut Harald Maximilian N: TU 7:83, KB; BachCl; A Åkerlund, Musiklivet inom Göta PB (1918).

Knut Harald N: Knut N (SvD 9 sept 1975); [E] Sprfinchorn], Knut Harald N (SMoK 5, 1949); Sv juristM (1964); Väd 1975 (1974); Väv, Stor-Sthlm, 2. uppl (1962).

Simon Jacob N: R Simonis' ms Genealogi över släkten Lamm (stencil 1942), s 46, KB; Gbgs magistrats arkiv E 111 a:84, s 925 (bouppt 1846 efter Sara N, f Meyer), 92, s 561 (bouppt 1854 efter Jeanette Josephi, f Simon), o 100, s 1403 (bouppt 1862 efter fd sångläraren Anschel Moses N), GLA; I A Bonnier, Ant:ar om sv bokhandlare intill år 1900, 1 (1920); J Engelke, En stor sv småstad. Skildrar från "Gamla Norrköping" (1906), s 86; Gbgs stadsfullm, s 95; V Loos, Kulturen i Norrköping 17191800-talets mitt (Norrköpings hist, 4:9, 1968); S Rinman, Studier i sv bokhandel (1951); Örnberg, 10 (1894), s 306.

Carl Adolf N: Bouppt 1945 efter honom, Sthlms tingsrätt; Carl N t (SvD 24 april 1945); M Lfilje-gre]n, Carl Adolf N (SMoK5, 1949); S I Olofsson, Umeå stads hist 18881972 (1972); SPG; SFL 19001940, 2 (1942); medd av adv Rolf Leman, Gbg, om N.s börd.

Carl-Fredrik N: Carl-Fredrik N t (SvD 21 maj 1950); J Kleberg, Kammarrevisionen - kammarrätten 1695-1940 (1940); dens, Statskontoret 1680-1946 (1948); [E] Sprinchorn], Carl-Fredrik N (SMoK5, 1949); Väd 1949 (1948).

Hans Emil Friedrich Mazetti-N: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv DIAA:15, blad 256 ff, RA.

Gösta Mazetti-N: D:o, blad 185 f, 200, 237 o 258, samt samma arkiv D1ABB:2, akt 1486, RA; Gösta Mazetti-N (SvD 6 o DN 7 juni 1990); Väd 1989 (1988); Väv. Skåne. Halland. Blekinge, 2. uppl (1966).

Gunnar Mazetti-N: Ovannämnda arkiv DIAA:15, blad 186, 200, 237 o 258, samt DIABB:2, akt 1486, RA; G Mazctti-N har avlidit (DN 14 dec 1984); Väd 1985 (1984); Väv. Skåne. Halland. Blekinge, 2. uppl (1966).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nissen, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8124, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8124
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nissen, släkt, urn:sbl:8124, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se