Gustaf Daniel Lorichs

Född:1785-01-03 – Maria Magdalena församling, Stockholms län
Död:1855-10-21 – Spanien (i Madrid)

Diplomat, Samlare, Numismatiker


Band 24 (1982-1984), sida 121.

Meriter

3 Lorichs, Gustaf Daniel (före 1802 Hassel), kusin till L 2, f 3 jan 1785 i Sthlm, Maria, d 21 okt 1855 i Madrid (bouppt). Föräldrar: brukspatronen o grosshandl Fredric Otto Hassel, adlad o adopt L, o Hedvig Charlotta Görges. Stud vid univ i Göttingen (enl UUM), inskr vid UU 18 okt o kansliex där 12 dec 03, sekr o tolk vid legationen i S:t Petersburg 05, legationssekr vid fredsförhandlingarna med Danmark i Jönköping 09, legationssekr i Khvn 10, kammarjunkare 11, tjänstgöring vid legationen i London, legationssekr i Madrid 13, chargé d'affaires där 15–52, kammarherre 15. – HedLVHAA 51. – Ogift.

Biografi

L bestämdes tidigt för den diplomatiska banan. Han kom därigenom att tillbringa större delen av sitt liv utomlands, längsta tiden i Spanien, där han stannade kvar även efter avslutad tjänstgöring. Han avled i den svåra koleraepidemien 1855 och begravdes på den reformerta kyrkogården i Madrid.

L beskrivs som en person med ett ståtligt yttre, till sin läggning älskvärd och allvarlig och väl ägnad att kunna anpassa sig till det stränga spanska hovlivet. Som representant för en liten, avlägsen nation kan han inte ha spelat någon framträdande politisk roll. Han framstår som obrottsligt lojal mot det spanska kungahuset. Under det långa inbördeskriget 1833–39 låg hans sympatier hos den minderåriga drottningen Isabella och hennes förmyndare, och han uttalar sin motvilja mot karlisterna, tronpretendenten Don Carlos' anhängare. Hans avsky för krigets barbari kommer tydligt fram även i de officiella depescherna. Hans intressen var utpräglat kulturella, och han intresserade sig varmt för spansk litteratur och humanistisk vetenskap. Hans till utrikesminister L v Engeström hemskickade lärda underrättelser från Madrid trycktes delvis i Allmänna Journalen.

L var en mångsysslare med konstnärlig begåvning. Som ung hade han tagit lektioner i målning, och han fortsatte att odla denna talang. Han författade teaterpjäser, som uppfördes privat, och sysslade med översättning från spanskan. Sitt största intresse synes han dock ha ägnat sina samlingar, främst myntsamlingen, och sina numismatiska studier. Konstsamlingen försvann snabbt och spårlöst efter hans död, och dess innehåll är okänt. Mynt- och medaljsamlingen omfattade drygt 35 000 exemplar och var en av samtidens största privatsamlingar. Den hopbragtes under en period av 38 år, från 1817 fram till hans död. Samlingen var av ojämn kvalitet och innehöll jämte värdefulla delar även många dubbletter, särskilt romerska mynt av dålig kvalitet och åtskilliga falskmynt.

L:s eget intresse koncentrerades kring den viktigaste men långt ifrån största delen av samlingen, de keltiberiska mynten från det antika Spanien med iberiska och latinska inskrifter. Hans studier gick i första hand ut på att försöka tyda de gåtfulla iberiska inskrifterna på dessa mynt. 1852 publicerade han på egen bekostnad resultatet av sina forskningar i ett stort upplagt arbete med 81 planscher, Recherches numismatiques. Bokens vackra planscher beundrades, men hans tolkningar väckte ingen större entusiasm hos samtida forskare: "L'ouvrage de M. de Lorichs, dont les monnaies sont tres bien rendues comme style, est rempli de légendes fautives" skrev Heiss 1870. Studiet av de keltiberiska mynten var vid denna tid inte avancerat. Numera nämns hans namn mera högaktningsfullt bland pionjärerna inom området.

En summarisk katalog över samlingen utarbetades av den spanske numismatikern A Delgado och trycktes i Madrid 1857. Så blev samlingen genom sv ministern J W Bergmans försorg hemskickad till Sverige. Arvingarna inkom 1862 med ett anbud att sälja den till staten för 50 000 rdr rmt. B E Hildebrand, dåv riksantikvarie och tillika garde des médailles, fick i uppdrag att granska samlingen och avge ett utlåtande. Han framlade två förslag: inlösen av hela samlingen med undantag för de moderna mynten för 30 000 rdr rmt eller endast de keltiberiska, de västgotiska och arabiska mynten präglade i Spanien samt ett urval senare mynt till ett värde av 17 832 rdr rmt. Ständerna beviljade den mindre summan. Av de till K myntkabinettet inlösta 4 723 föremålen utgör de antika spanska mynten 2 268 och är än i dag en av de förnämsta samlingarna av detta slag i Europa utanför Spanien.

Författare

Ulla Westermark



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Av L:s papper har en liten rest bevarats i saml Arkivfragment, möjligen med proveniens från beskickningsarkivet i Madrid. Saml består av några kladdartadc anteckn:ar från S:t Petersburg o två brev till L från tonsättaren F Kuhlau. I Kabinettets för utrikes brevväxlingen arkiv o beskickningsarkivet i Madrid finns L:s depescher o skrivter samt mottagna brev mm. I beskickningsarkivet finns även L:s dagbok i pergamentsomslag omfattande tiden 1815–30 o 11 häften för tiden 1831–55, allt i RA. Numismatiska anteckn:ar av L, brev till honom mm i KB. Anteckmar under en resa i England, Frankrike o Spanien 1813-14 i LUB. Brev-till L, betyg, förordnanden, ms, teckn:ar. reseanteckn:ar, numismatica m m i Wahlstaarkivet, Västerås stadsarkiv. L är repr med några teckn:ar i NM o UUB. – Brev från L i KB (till L v Engeström), LUB, RA o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Recherches numismatiques, concernant principalement les médailles celtibériennes. T 1*. Paris 1852. 4:o. 246 s, 81 pl-bl.

Källor och litteratur

Källor o litt: Kabinettet för utrikes brevväxlingen, konc i utrikesärenden 22 maj 1805 o ing diarier 1815 o 1852; Kanslipresidentens byrås arkiv, inkomna skriv:er 1804:1, nr 54; Svea hovrätts bouppt 1856:50; allt i RA. B E Hildebrands brev till C J Thomsen (1856–1864), ATA. Bilagor till inv3196, Statens historiska museer (SHMM).

Antiqvarisk tidskr för Sverige, 1 (1864, s 296–310); E Babclon, Traité des monnaies grecques ct romaines, 1:1 (1901), s 242; M-I, Bachman, Studier i VHAA:s hist (VHAAH, Hist serien, 14, 1969); Å Davidsson, Kat över sv handteckn:ar i UUB (1958); D A Delgado, Catalogue des monnaies et des médailles antiques composant le ca-binet de feu G D de Lorichs (1857); S Ehrenborg-Lorichs, G D L (1948); A guide to the materials for Swedish historical rescarch in Grcat Britain (Medd från KrA, 5, 1958); A Heiss, Description générale des monnaies antiques de l'Espagne (1870); B Hildebrand, Matr över led av VHAA 1753–1953 (1954); E Hübner, Monumenta linguae Ibericae (1893), s XI–XII; B E Hyckert o V E Lilienberg, Minnespenningar öfver sv män o kvinnor, 2 (1915); T Högberg, Sv numismatiker under fyra sekler (1961); Philologus, bd 27 (1868), s 199; H Rosman o A Munthe, Släkten Arfwedson (1945); SKL; SMoK.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustaf Daniel Lorichs, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9677, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ulla Westermark), hämtad 2024-04-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9677
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustaf Daniel Lorichs, urn:sbl:9677, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ulla Westermark), hämtad 2024-04-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se