Uttag av datamängder

Här har vi samlat ingångar till olika datamängder som tillgängliggörs på webben för nedladdning samt datamängder du kan begära tillgång till för vidarenyttjande.

Riksarkivets publika API:er

Riksarkivets dataplattform omfattar ett antal publikt tillgängliga API:er. Dessa API:er ger lästillgång till öppna, allmänt tillgängliga data som är äldre än 110 år samt data som Riksarkivet har bedömt förenliga med GDPR.

Riksarkivets publika API:er

Nedladdningsbara datamängder

Här finns öppna och nedladdningsbara datakällor från och om olika arkiv som bevaras hos Riksarkivet. Vissa av dem innehåller data som ingått i arkiv som levererats till Riksarkivet medans andra tagits fram inom Riksarkivets verksamhet.

Nedladdningsbara datamängder

Born digital

Born digital är Riksarkivets bestånd av register, databaser och hemsidor som har skapats och levererats av myndigheter, kommittéer och enskilda arkivbildare. Dessa arkiv har framställts digitalt och bevaras också digitalt. Eftersom sekretessprövning alltid görs är inte arkiven direkt tillgängliga på webben eller för nedladdning.

Born digital

Beställ uttag av data

Här kan du begära tillgång till datamängder som inte finns tillgängliga på webben för nedladdning eller som inte är åtkomliga via de publika API:erna.

Beställ datauttag