Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten i Stockholm är administrativ myndighet för åklagarverksamheten i Stockholms och Gotlands län. Myndigheten inledde en förundersökning angående M/S Estonias haveri som senare lades ner.

Här kan du läsa mer om denna förundersökning.

Åklagarmyndigheten i Stockholm är arkivbildare för 450 dokument i Estoniasamlingen.

Klicka här för att gå till de digitaliserade dokumenten.

Dokument i juridiska frågor som berör M/S Estonia finns också på Justitiedepartementet och Stockholms tingsrätt.