Estoniasamlingen

Estoniasamlingen har skapats till minne av de 852 människor som omkom då M/S Estonia förliste på Östersjön natten till den 28 september 1994.

Syftet med denna digitala informationsdatabas är att underlätta sökandet av den information om Estoniakatastrofen som finns tillgänglig i Sverige.

Regeringen har dock beslutat att brev från enskilda personer inte får publiceras i samlingen såvida inte de har gett särskilt tillstånd.

All dokumentation samt databas kring denna händelse finns fortfarande kvar på webbsidan Estoniasamlingen. Den kommer successivt att flyttas hit.