Hannes Kadak

Hannes Kadak arbetade som motorman på M/S Estonia. Han förhördes på Landvetters flygplats den 31 mars 1995 av Hans Rosengren, Olle Noord och Bengt Schager, svenska delen av JAIC, Kari Lehtola, finska delen av JAIC, samt Enn Neidre, estniska delen av JAIC.

Ytterligare tre överlevande besättningsmän har intervjuats av JAIC och finns i digital form i Estoniasamlingen, nämligen Silver Linde, Margus Treu och Andres Vihmar.

Längst ner på sidan finner du länkar till dokumenttextutskrifter av intervjun m.m.

Se även Estoniasamlingens Personförteckning

.

Denna ljudpptagning gjordes ursprungligen till en analog ljudkassett och har i samband med digitaliseringen bearbetats för att minska brus och buller, för att öka hörbarheten.

En av de svenska företrädarna för JAIC tar upp en uppgift som Kadak lämnade vid ett förhör i Åbo dagen efter katastrofen. Enligt den svenska översättningen av protokollet från förhöret uppger Kadak att han tittade i monitorn strax före klockan ett och att han då såg vatten på bildäck.

Kadak svarar att han såg vatten på bildäck när båten började få slagsida. På frågan om han vet hur dags det var säger han att det är svårt att ange klockslag så här långt efteråt - att han måste tänka efter. Sedan säger han att det måste ha varit efter klockan ett.

På frågan om vad han såg svarar han vatten mellan bilarna – mycket vatten.

Någon inom svenska delen av JAIC hänvisar till protokollet från förhöret i Åbo den 29 september 1994. Där sade han att han såg vatten på bildäck klockan 00.46. Kadak säger att han tänkt mycket på det efteråt. Dock kan han inte säga att det var på detta viset. Det kan vara felaktigt att han såg vatten före klockan ett men det behöver inte vara så.

05:12 128 kbs

Kadak ombeds berätta vad som hände. Han säger att mekanikern skickade ner honom för att tvätta filter. När han kom upp igen gick han fram mot en läskedrycksautomat. Båtens slagsida kom när han stod vid automaten. Han frågade: Vad har hänt? Man sade då att det kanske hade hänt något i fören.

Hannes Kadak berättar hur slagsidan ökade mer och mer medan han stod i kontrollrummet som låg intill arbetsrummet. Han får frågan om slagsidan kom före eller efter det att han sett vatten. Kadak säger att han gick och tittade i monitorn sedan det blivit slagsida och det var då han såg vatten - mycket vatten.

Hur räddade han sig? När huvudmaskinen hade stannat tog Kadak sig upp genom den uppgång som fanns i skorstenen. När han befann sig på tredje däck stannade hjälpmaskinerna och det blev mörkt.

04:11 128 kbs

file:///C:/Users/MARMABJ/AppData/Local/slack/app-4.6.0/resources/app.asar/dist/notifications-2018.html# Företrädare för JAIC återkommer till den svenska översättningen av protokollet från förhöret i Åbo enligt vilket han såg vatten komma in i rampens högra kant klockan 00.46. Är det korrekt att han sade så till förhörsledaren? Kadak säger att han tänkt mycket på det sedan han kom hem och funderat om det var fel. Han säger också att han har förhörts flera gånger.

Enn Neidre, estniska delen av JAIC, säger att han förde anteckningar vid JAIC:s samtal med Hannes Kadak i Åbo och att han inte har någon tidsangivelse 00.46 antecknad. Neidre hänvisar också till att flera medlemmar i JAIC deltog i samtalet med Kadak.

04:23 128 kbs

Tidsangivelsen 00.46 finns i den svenska översättningen av ett protokoll från polisförhör med Kadak i Åbo förmiddagen efter förlisningen. Diskussion uppstår om det protokollförda förhöret som senare översatts till svenska. Viss förvirring tycks råda om hur förhöret har genomförts, vem som gjort översättningen och om Kadak har godkänt protokollet. Kadak säger att polisen kom till honom med en bandspelare när han låg på sjukhuset.

Hannes Kadak säger att han är osäker idag på om han sade såsom det står i protokollet.

07:49 128 kbs


Nedan länkar till relevanta dokument i samlingen:
Svensk översättning av polisens förhör i med Hannes Kadak på Åbo universitetssjukhus den 29 september 1994

Kommentarer på engelska till förhör med Kadak. Kommentarerna är gjorda av Börje Stenström, svenska delen av JAIC

Utskrift av JAIC:s tolkade förhör med Hannes Kadak på Landvetters flygplats den 31 mars 1995

Estnisk beskrivning av händelseförloppet daterad 17 januari 1995

Estnisk beskrivning av händelseförloppet daterad 29 augusti 1995

Estnisk beskrivning av händelseförloppet daterad 18 september 1995