Identifieringsarbete

92 döda kunde tas om hand. En av de saknade hittades en månad efter förlisningen. Våren 1996 påträffades ytterligare en saknad som flutit iland i Estland.

Estland, Finland och Sverige kom överens om att allt identifieringsarbete skulle ske i Finland. Sverige ställde personal till förfogande för att bistå i det omfattande arbetet.

För att kunna genomföra identifieringarna var det nödvändigt att samla in identifieringsunderlag i form av tandkort, foton samt uppgifter om särskilda kännetecken etc. I Sverige engagerades de lokala polismyndigheterna i arbetet med att samla in underlag från anhöriga. Motsvarande insamlingsarbete genomfördes i Estland och Finland.

Eftersom många passagerare kom från flera olika länder krävdes att identifieringsunderlag måste samlas in från ett stort antal länder vilket bland annat skedde i samarbete med Interpol.

Här finns mer information om passagerarnas nationalitet.

Sedan identifieringsarbetet hade slutförts kunde 38 avlidna svenskar föras gemensamt till Sverige. Svensk polis eskorterade dem från Helsingfors till färjan i Åbo och hem till Sverige.

Här kan du lyssna till ett samtal mellan ID-kommissionens chef Roland Ståhl och företrädare för Analysgruppen.

Här kan du lyssna till ett samtal mellan Lars Grundberg, Sveriges dåvarande ambassadör i Tallinn, och företrädare för Analysgruppen.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Läs Roland Ståhls dagboksanteckningar från dagarna kring olyckan.

Snabbprotokoll från möte i Åbo om identifieringsarbetet, mellan de svenska och finska identifieringskommissionerna.

Erbjudande från FBI att bistå med experter vid arbetet med identifieringen

Begäran från Finland 30 september 1994 om hjälp i samband med identifiering av omkomna

Information från polisen i Finland om arbetet med identifiering

Finska polisens dagboksanteckningar över händelser och åtgärder

Begäran till en rad länder från finska utrikesministeriet om hjälp med underlag i form av foton, tandkort, fingeravtryck etc. för att underlätta identifieringen av de omkomna

Pressmeddelande från svenska ID-kommissionen som förnekar att det finns oidentifierade överlevande i Finland

Finska polisens dagboksanteckningar över händelser och åtgärder

Skrivelse från finska polisen angående identifieringsarbetet

Begäran om uppgifter om en saknad person från Estland

Skrivelse från svenska ID-kommissionen till länspolischeferna angående kontakter med anhöriga för att samla in underlag till identifiering

Lägesrapport från Finland om identifieringsarbetet

Information om arbetet med identifieringen från polisen i Finland

Information om rutiner vid identifiering av påträffade kroppar som misstänks härröra från M/S Estonias förlisning

Arbetsanteckningar med anledning av M/S Estonias förlisning

Protokoll från möte i Åbo om identifieringsarbetet