Isbrytaren Ale

Isbrytaren Ale

Isbrytaren Ale är med sina 47 meter den minsta av Sjöfartsverkets isbrytare. Hon byggdes på Wärtsilä varv i Helsingfors 1973 och har en besättning på 11 personer.

Här finns upptagning av radiokommunikationen den 17 augusti 1997 mellan Ales befälhavare och det tyska fartyget Fair Play.

När Fair Play närmade sig haveriplatsen frågade Ales befälhavare i vilken avsikt de kom och framhöll att området hade förklarats vara gravplats. Fair Play svarade att man tänkte videofilma Estonia och att avsikten inte var att störa gravfriden. Efter påstötningar från Ales befälhavare som uppmanade fartyget att avlägsna sig lämnade Fair Play området. Det har senare visat sig att Fair Play skickats dit av den tyska utredningsgrupp som Meyervarvet hade tillsatt.

Här kan du läsa mer om isbrytaren Ale

Denna ljudupptagning gjordes ursprungligen till en analog ljudkassett och har i samband med digitaliseringen bearbetats för att minska brus och buller, för att öka hörbarheten.

Upptagning av radiokommunikation från den 17 augusti 1997. Klicka här för att läsa mer om denna incident samt andra försök till dykningar och gravfridsfrågan.

05:00 128 kbs


Nedan länkar till relevanta dokument i samlingen:
Sjöfartsverkets information till utrikesdepartementet om isbrytaren Ales bevakning av förlisningsplatsen

Sjöfartsverkets instruktion till besättningen på Ale

Rapport angående övervakningen av M/S Estonias förlisningsplats

Rapport från Ale om incident i juni 1995

Rapport från Ale angående incidenten den 17 augusti 1997

Minnesanteckningar från samtal med Ales befälhavare i maj 1998

Minnesanteckningar från samtal med f.d. befälhavare på Ale

Sjöfartsverkets förslag till regeringen att bevakningen med svensk isbrytare dras in den 30 december 1997. I stället bevakas förlisningsplatsen genom finsk radarövervakning.