Kungliga biblioteket

Sedan den 1 januari 2009 har Kungliga biblioteket (KB) övertagit de uppgifter som tidigare skötts av Statens ljud- och bildverksamhet (SLBA).

Enligt lagen om pliktexemplar har Kungliga biblioteket rätt att utan kostnad få exemplar av radio- och TV-sändningar, film, video, DVD, skivor, kassetter och multimedia. KB har övertagit den samling av pliktexemplar som tidigare förvaltades av SLBA.

Samlingarnas innehåll:

  • Radio- och TV-program sända av Sveriges Radio och Sveriges Television
  • Program i TV 4 och andra kommersiella TV-kanaler som sänts från Sverige från och med maj 1991.
  • Film och video som distribuerats i Sverige
  • Svenska fonogram (CD, grammofonskivor, kassetter, ljudböcker) och utländska med svensk anknytning.
  • Svenska interaktiva multimedier från och med 1994
  • Privata lokala medier (närradio, privat lokalradio, lokal-TV samt radiotidningar) i urval om fyra veckor per år från och med 1994.
  • Taltidningar i urval.
Klicka här för att gå till Kungliga biblioteket..