Ljudupptagningar och filmsekvenser

Estoniasamlingen innehåller ett antal ljudupptagningar som gjordes av JAIC och Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder. I samlingen finns också skannade kopior av textutskrifter av i princip samtliga intervjuer - klicka här för att se en förteckning över dessa. I samlingen finns också ett antal videoupptagningar – främst från de dykningar som genomfördes i december 1994. Det finns också en video från räddningsarbetet under olycksnatten som filmades från fartyget Finnhansa.

Sedan början av 1990-talet videofilmar Regeringskansliet alla Regeringens presskonferenser och detta material överlämnas regelbundet till Riksarkivet. Estoniasamlingen innehåller videoupptagningar från några presskonferenser där regeringsföreträdare presenterar beslut i Estoniafrågan.

JAIC:s band är från samtal med företrädare för rederiet Estline, personer som varit anställda av Estline, lotsar, befälhavare på fartyg som deltog i räddningsarbetet och ett antal överlevande, företrädesvis besättningsmän på M/S Estonia.

Analysgruppen samtalade med bland annat statsråd och myndighetsföreträdare som på olika sätt haft uppgifter i samband med katastrofen.

Delar av dessa samtal finns återgivna i Estoniasamlingen. Vissa avsnitt har utelämnats på grund av bland annat dålig ljudkvalitet, mycket personliga omdömen om enskilda personer och att de har bedömts vara av mindre intresse.

De videoupptagningar som gjordes i samband med dykningar vid vraket i december 1994 består av ca 70 timmar råfilm. Estoniasamlingen innehåller ett antal filmsekvenser från dessa dykningar. Eftersom video tar mycket utrymme har vi fått lov att begränsa antalet utlagda filmer. En del filmer har också dålig teknisk kvalité.

Allt ljudmaterial finns tillgängligt på Riksarkivet. Detsamma gäller filmerna. Dock är ett antal av dessa belagda med sekretess eftersom det förekommer döda människor på dem.

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) har vidare efter ett regeringsuppdrag under åren 2006 till 2008 undersökt dessa videoupptagningar. Här hittar du mer om videoupptagningarna från dykningarna.

Filformat för ljudupptagningar och filmsekvenser

De ljudupptagningar som digitaliserats inom ramarna för arbetet med Estoniasamlingen tillhandahålls i filformatet mp3.

De filmsekvenser som finns för uppspelning är i filformatet DivX, med undantag för videoupptagningarna från regeringens presskonferenser, vilka presenteras i filformatet wmv. Vissa filmsekvenser har ett alternativ som består av stillbilder från filmen, som ett slags bildspel.