Minnesmärken

Det har rests många minnesmärken till minne av Estoniakatastrofen. Två av dem finns i Stockholm. På Djurgården, intill Galärkyrkogården, finns resultatet av en tävling om en nationell minnesvård, som Statens Konstråd utlyste på uppdrag av Regeringen. Anhöriga till de omkomna har låtit resa ett kors vid Ersta sjukhus.

I flera kommuner finns minnesstenar som har rests till minnet av dem som omkom. Ofta har de tillkommit genom initiativ från anhöriga och i många fall har kommunen och församlingen bidragit.

Även om de förolyckade svenskarna var flest till antalet så var Estland den nation som förlorade flest medborgare i förhållande till folkmängden. I Estland har minnesmärken rests i bland annat Tallinn och i Pärnu.